SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivä 3 Toivo: Paavalin sanoma

 Ap. t. 27:22,34 ”Mutta nyt kehotan teitä pysymään rohkealla mielin. Yksikään teistä ei menetä henkeään, ainoastaan laiva tuhoutuu… yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään.”
Psalmi 27
Matt. 11:28–30 

Mietiskely 
Kristittyinä, joiden kirkot ja traditiot eivät ole täydessä sovinnossa keskenään, lannistumme usein siitä, ettemme näe kehitystä kohti näkyvää ykseyttä. Jotkut ovat jopa menettäneet kaiken toivon ja näkevät ykseyden saavuttamattomana ihanteena. Toiset taas eivät edes näe ykseyttä kristillisen uskon välttämättömänä osana. Kun nyt rukoilemme näkyvän ykseyden lahjan puolesta, tehkäämme niin uskossa vakaina, kärsivällisyydessä kestävinä, toivossa odottaen ja luottaen Jumalan rakastavaan johdatukseen. Ykseys on Herran rukous Kirkkoa kohtaan ja hän kulkee kanssamme tällä matkalla. Me emme eksy.

Rukous
Armon Jumala,
eksyksissä ja toivottomina me käännymme puoleesi.
Istuta meihin toivosi lahja.
Anna meidän kirkkojemme toivoa ja kamppailla sen ykseyden puolesta, 
jonka puolesta Poikasi rukoili kärsimyksensä aattona.
Me pyydämme tätä hänen kauttaan, 
joka elää ja hallitsee yhdessä sinun ja Pyhän Hengen kanssa
iankaikkisesta iankaikkiseen. 
Aamen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.