SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivä 5 Voima: Leivän murtaminen matkaa varten

Ap. t. 27:33–36 Vielä ennen päivän koittoa Paavali kehotti kaikkia syömään. Hän sanoi: »Jo neljättätoista päivää te olette eläneet jännityksen vallassa ettekä ole syöneet ruoan murenta. Siksi kehotan teitä nyt syömään jotakin. Se on välttämätöntä, jos mieli pelastua. Yksikään teistä ei menetä hiuskarvaakaan päästään.» Tämän sanottuaan hän otti leivän ja kaikkien nähden kiitti Jumalaa, mursi leivän ja alkoi syödä. Toisetkin saivat tästä rohkeutta ja rupesivat ruokailemaan. 

Psalmi 77 
Mark. 6:30–44 

Mietiskely
Paavalin kutsu syömään on kehotus kaikille veneessä oleville kerätä voimia edessä tulevan varalle. Tämä leivän ottaminen merkitsee asennemuutosta, kun veneessä olevat siirtyvät epätoivosta rohkeuteen. Samalla tavoin eukaristia tai Herran ehtoollinen antaa meille ruokaa matkaa varten ja suuntaa meidät uudelleen elämään Jumalassa. Niin me vahvistumme. Leivän murtaminen – kristillisen yhteisen elämän ja jumalanpalveluksen ydin – rakentaa meitä, kun sitoudumme kristilliseen palvelemiseen. Me ikävöimme sitä päivää, jolloin kaikki kristityt voivat jakaa saman pöydän Herran ehtoollisessa ja saada voimaa yhdestä leivästä ja yhdestä maljasta.

Rukous
Rakastava Jumala,
sinun Poikasi Jeesus Kristus mursi leipää
ja jakoi maljan ystäviensä kanssa hänen kärsimyksensä aattona.
Anna meidän kasvaa yhdessä läheisempään yhteyteen.
Anna meille voimaa Paavalin ja varhaisten kristittyjen esimerkkiä seuraten
rakentaa myötätuntoisuuden, solidaarisuuden ja harmonian siltoja.
Pyhän Hengen voimassa me pyydämme tätä Poikasi nimessä,
hänen, joka antaa elämänsä että me saisimme elää. 
Aamen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.