SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivä 6 Vieraanvaraisuus: Kohtele tavattoman ystävällisesti

Ap. t. 28:1–2, 7 
Päästyämme turvaan saimme tietää, että saari oli Malta. Saaren asukkaat kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti. He sytyttivät nuotion ja kutsuivat meidät kaikki sen ääreen, sillä ilma oli kylmä ja oli alkanut sataa.  Lähistöllä oli maatiloja, jotka omisti Publius, saaren ylin virkamies. Hän otti meidät luokseen ja piti meitä ystävällisesti vierainaan kolmen päivän ajan. 

Psalmi 46
Luuk. 14:12–24 

Mietiskely
Merellä myrskyssä koettujen traumojen ja konfliktien jälkeen saarelaisten osoittama käytännöllinen huolenpito tuntuu rannoille huuhtoutuneista tavattomalta ystävällisyydeltä. Evankeliumi opettaa meille, että pitäessämme huolta vaikeuksiin joutuneista osoitamme rakkautta Kristukselle itselleen. (vrt. Matt. 25:40). Vielä enemmän, kun osoitamme rakastavaa hyvyyttä heikoille ja kaiken menettäneille, viritämme sydämemme Jumalan sydämelle, jossa köyhillä on erityinen sija. Ulkopuolisten toivottaminen tervetulleiksi, tulivatpa he toisista kulttuureista ja uskonnoista, olivatpa he maahanmuuttajia tai pakolaisia, on sekä rakkautta Kristusta itseään kohtaan että rakastamista niin kuin Jumala rakastaa. Me olemme kristittyinä kutsutut astumaan uskossa ulos maailmaan ja kurottautumaan Jumalan kaiken kattavassa rakkaudessa jopa niiden puoleen, joita meidän on vaikeaa rakastaa. 

Rukous
Orpojen, leskien ja muukalaisten Jumala,
istuta sydämiimme syvä vieraanvaraisuuden tunto. 
Avaa silmämme ja sydämemme, kun kutsut meitä 
ruokkimaan sinua, vaatettamaan sinua ja vierailemaan sinun luonasi.
Anna meidän kirkkojemme ottaa osaa nälän, janon ja eristyneisyyden lopettamiseen
ja voittamaan kaikki ne esteet, jotka estävät toivottamasta ihmisiä tervetulleiksi.
Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen nimessä,
joka on läsnä vähäisimmissä sisaruksissamme ja veljissämme. 
Aamen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.