SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Päivä 7 Kääntyminen: Sydänten ja mielten parannus

Ap. t. 28:3–6 
Paavali keräsi sylyksen risuja ja pani ne nuotioon, mutta kuumuus ajoi sieltä esiin kyyn, ja se kävi kiinni Paavalin käteen. Kun saarelaiset näkivät käärmeen riippuvan hänen kädessään, he sanoivat toisilleen: »Tuo on varmaankin murhamies. Merestä hän pelastui, mutta kostotar ei sallinut hänen elää.» Mutta Paavali ravisti käärmeen tuleen, eikä hänelle tapahtunut mitään, vaikka saarelaiset odottivat käden ajettuvan tai Paavalin kaatuvan äkkiä kuolleena maahan. Kun he olivat aikansa odottaneet ja näkivät, ettei Paavalille tapahtunut mitään merkillistä, he tulivat toisiin ajatuksiin ja sanoivat: »Hän on joku jumala.» 

Psalmi 119:137–144 
Matt. 18:1–6 

Mietiskely
Paikalliset tajusivat tuominneensa Paavalin väärin murhamieheksi ja niin he muuttivat mielensä. Kyyhyn liittyvä erikoinen tapahtuma auttaa saarelaisia näkemään asiat uudella tavalla, joka saattaa valmistaa heitä kuulemaan sanoman Kristuksesta Paavalin kautta. Kun etsimme kristittyjen ykseyttä ja sovintoa, meitä usein haastetaan ajattelemaan uudelleen, miten ymmärrämme toiset perinteet ja kulttuurit. Tämä vaatii jatkuvaa kääntymistä Kristuksen puoleen, jossa kirkot oppivat pääsemään yli siitä, että pitäisivät toisiaan uhkana. Näin luovumme toistemme halveksunnasta ja tulemme vedetyiksi lähempään ykseyteen.

Rukous
Kaikkivaltias Jumala,
me käännymme puoleesi katuvin sydämin.
Puhdista meidät epäoikeudenmukaisista ajatuksista toisiamme kohtaan,
kun etsimme vilpittömästi sinun totuuttasi, ja johda kirkkoja kasvamaan yhteydessä. 
Auta meitä luopumaan peloistamme
ja niin ymmärtämään paremmin toinen toistamme ja muukalaisia keskuudessamme. 
Tätä pyydämme Vanhurskaan nimessä, sinun rakkaan Poikasi, Jeesuksen Kristuksen.
Aamen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.