SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pastorit - kristillisen uskon asiantuntijat  

 

Suomi kohtelee kylmästi kristittyjä turvapaikanhakijoita. Varsinkin, jos henkilö ottaa kasteen Suomessa, kristinusko voi koitua kovaksi kohtaloksi. Puolivuotisen kasteopetuksen jälkeen kristityksi tulleen vakaumus on hallinto-oikeuden arvion mukaan epäilyttävä.

 

Kirkoilta ei kysytä. Viimeaikaiset iranilaisten kristittyjen tapaukset näyttäisivät osoittavan tämän asiaintilan. Sen vuoksi piispa Irja Askola, kansainvälisen seurakunnan pastori Timo Keskitalo ja SEN:n pääsihteeri ovat panneet alulle nettivetoomuksen, johon voi tutustua tässä.

 

SiirrySuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.