SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Patriarkka Bartolomeos Suomessa 11.–13.9.

Patriarkka Bartolomeos. Taustalla KMN:n yleiskokouksen (2013) teema: God of life, lead us to justice and peace. Suomeksi: Elämän Jumala, johdata meidät oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.

 

Konstantinopolin ekumeeeninen patriarkka Bartolomeos I vierailee Suomessa 11.–13.9.2013. Vierailuun huipentuu Suomen ortodoksisen kirkon 90-vuotisjuhla autonomisena kirkkona Ekummeenisen patriarkaatin yhteydessä. Bartolomeos on maailman 350 miljoonan ortodoksisen kristityn hengellinen johtaja, piispoista ensimmäinen vertaistensa joukossa. Bartolomeos on saanut laajalti tunnustusta ”vihreänä patriarkkana”, joka ensimmäisenä kristillisenä johtajana 1990-luvun alussa nimesi ympäristön turmelemisen synniksi.

 

Hän on myös ottanut voimakkaasti kantaa globalisaation vaikutuksiin maailman köyhimpien ihmisten elämään ja muistuttanut ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista, joka kuuluvat kaikille. Bartolomeos tukee voimakkaasti ortodoksien mukanaoloa ekumeenisessa liikkeessä. Hän osallistui kristinuskon 2000-vuotisen historian ensimmäisenä Konstantinopolin patriarkkana paavin virkaanasettajaisiin, kun Franciscuksesta tuli Rooman piispa ja katolisen kirkon päämies. Yhdessä ensimmäisistä puheistaan uusi paavi pyysi katolilaisia rukoilemaan Ekumeenisen patriarkaatin puolesta.

 

Patriarkan vierailuohjelmaan kuuluu ekumeeninen kohtaaminen Espoon tuomiokirkossa 11.9. Siihen osallistuvat luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ ja muita SEN:n jäsenkirkkojen edustajia. Patriarkka tapaa myös islamia ja juutalaisuutta edustavia uskontojohtajia.

6.7.2013 tuli kuluneeksi 90 vuotta siitä kun Konstantinopolin Ekumeenisen Patriarkaatin synodi myönsi Suomen ja Viron ortodoksisille kirkoille autonomisen aseman. Tämä merkitsi Suomen ortodoksisen kirkon kanonisen ja juridisen aseman selkiytymistä Suomen itsenäistymisen ja Venäjän vallankumouksen aiheuttamien muutosten keskellä. Kirkon kuulumisesta Ekumeenisen patriarkaatin yhteyteen säädetään Suomen ortodoksisesta kirkosta annetussa laissa.


Autonomian 90-vuotisjuhlaa vietetään useiden eri tapahtumien yhteydessä Suomessa ja Virossa. Helsingissä patriarkka Bartolomeoksen vierailu huipentuu 12.9. klo 9 toimitettavaan juhlaliturgiaan Uspenskin katedraalissa sekä samana iltana klo 19 pidettävään juhlakonserttiin, jossa Uspenskin katedraalikuoro, Ortodoksinen kamarikuoro, Bysanttilainen lauluryhmä sekä pääkaupunkiseudun lasten ja nuorten kuorot esittävät suomalaista kirkkomusiikkia. Juhlatilaisuudessa kuullaan myös patriarkka Bartolomeoksen sekä Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon juhlapuheet.


Patriarkka Bartolomeos haluaa vierailullaan tavata paikallisia kirkon jäseniä, ja keskiviikkona 11.9. sekä torstaina 12.9. hän tapaa seurakuntalaisia pääkaupunkiseudun ortodoksisissa kirkoissa. Patriarkan vierailun julkiset tilaisuudet ovat avoimia kaikille ortodokseille ja ortodoksisen kirkon ystäville.
  
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ottaa patriarkka Bartolomeoksen vastaan vierailun aikana.
 
Patriarkka saapuu Suomeen Virosta, jossa hän vierailee Viron valtion ja ortodoksisen kirkon kutsusta 5-11.9.

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti toimii historiallisessa sijaintipaikassaan nykyisessä Istanbulissa. Patriarkka Bartolomeos tukee Turkin nykyisen hallituksen varovaisia mutta todellisia toimia maan kristittyjen ja muiden vähemmistöjen aseman parantamiseksi. Edelleen odotetaan, että kirkoille myönnetään juridisen henkilön asema ja että vuodesta 1971 suljettuna ollut Halkin ortodoksinen teologinen akatemia saa luvan jatkaa toimintaansa. Bartolomeos puhuu mielellään sen merkityksestä, että maailman ortodoksien keskuspaikka sijaitsee islamilaisen enemmistön keskellä virallisesti uskontoneutraalissa maassa. Ekumeenisen patriarkaatin hiippakunnissa Turkin alueella on vain muutamia tuhansia kristittyjä. Patriarkaatin yhteyteen kuuluvat Suomen ja Viron kirkkojen lisäksi mm. Kreetan kirkko, Kreikan saariston ja Makedonian hiippakunnat sekä monet eri etnistä taustoja edustavat kasvavat siirtolaiskirkot Länsi-Euroopassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Australiassa.

 

Konstantinopolin piispanistuimen perustajana pidetään apostoli Andreasta. Bartolomeos on hänen 270. seuraajansa. Patriarkan arvonimi ekumeeninen, koko asutun maanpiirin kattava, on ollut käytössä 400-luvulta lähtien. Se ei merkitse valtaa ortodoksisten kirkkojen kesken, vaan kunnia-asemaa kirkkojen yhteistoiminnan johtajana ja ortodoksien yleismaailmallisena puhemiehenä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.