SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Patriarkka Bartolomeos tervehti Kirkkojen maailmaneuvoston yleiskokousta

Kuv: Albin Hillert/WCCPatriarkka Bartolomeos puhui Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokoukselle Saksan Karlsruhessa 1.9 2022 videon välityksellä. 
Patriarkka huomautti, että särkyneen luomakunnan kuvan palauttaminen edellyttää parannusta ja ylösnousemusta:

 "Meidän ei pitäisi koskaan supistaa uskonelämäämme itseemme ja omiin etuihimme. Meidän pitäisi aina muistaa kutsumuksemme muuttaa koko Jumalan luomakuntaa."

Patriarkka ilmaisi, että ilmastonmuutos on suurin uhka planeetallemme, ja se edellyttää parannusta mielivaltaisista tavoista ja tuhoavista käytännöistä muita ihmisiä kohtaan ja suhteessa luonnonvaroihin. Hän kiinnitti huomiota myös Ukrainan nykyiseen konfliktiin ja "veljiemme ja sisariemme epäoikeudenmukaiseen kärsimykseen" tilana, jossa voisimme tehdä parannusta.

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.