SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pauline Patricia: Kuulkaa meitä

Pauline Patricia on kotoisin Indonesian  protestanttisesta kirkosta (GPIB) . Hän opiskelee teologiaa ja on mukana GETI- ohjelmassa. Hän osallistuu yleiskokoukseen GETI-opiskelijana.
GETI 2022, joka järjestetään Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokouksen yhteydessä Saksan Karlsruhessa, on maailmanlaajuinen ekumeeninen teologinen instituutti. Kurssin teema "Kristuksen rakkaus siirtää rajoja"  on johdettu yleiskokouksen teemasta, siinä rakkaus ja sovinto ovat evankeliumin ytimessä.
GETI tuo yhteen nuoria ekumeenisia teologeja ja kasvattajia, jotka edustavat laajaa kirjoa kristillisiä perinteitä ja kaikkia kahdeksan Kirkkojen maailmanneuvoston aluetta, keskustelemaan keskenään ajankohtaisista, kriittisistä teologisista teemoista. 

Kysyin Pauline Patricialta, mitä hän ajattelee Kirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokouksesta. Hän ei ole tyytyväinen täysistunnossa käytyihin keskusteluihin. Hän huomauttaa, että osallistujat puhuvat luomakunnasta, mutta keskustelussa on suurta epätasa-arvoa. Hän lisää, että keski-ikäiset valkoiset miehet luulevat tietävänsä maailman ilmastokriisistä. Nämä valkoiset miehet luulevat olevansa asiantuntijoita ja he tulevat usein lännestä. He ovat etuoikeutettuja, mutta he eivät voi puhua muiden puolesta, hän lisää. Indonesia kärsii ilmastokriisin vaikutuksista, ja todelliset asiantuntijat kuuluvat Indonesian alkuperäiskansoihin. Teidän pitäisi kysyä näiltä ihmisiltä, koska alkuperäiskansat ovat eläneet luonnon kanssa hyväksikäyttämättä sen resursseja ja heillä on viisautta. 

Lisäksi Patricia haluaa, että Kirkkojen maailmanneuvosto pitäisi tavoittaa eri maanosien nuoret ja kuunnella heidän ääntään.
 "Nuoret voivat puhua, mutta kukaan ei kuuntele, mutta meillä on paljon sanottavaa tulevaisuudestamme", hän sanoo.

Hän toivoo myös, että KMNn jäsenkirkot ryhtyisivät teorian sijaan enemmän käytännön toimiin maailman ja luomakunnan pelastamiseksi, mikä on Jumalan työtä.

Haastattelu: Mayvor Wärn-Rancken


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.