SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pelastusarmeijassa jäähyväiskokous - everstit Patrick ja Anne-Dore Naud eläkkeelle

Komentajat Ted ja Debbie Horwood lukivat kirjeen eläkeellemenosta.Lauantaina 13.5.2023 vietettiin Pelastusarmeijan Temppelissä Helsingissä everstien Patrick ja Anne-Dore Naudin jäähyväiskokousta. Heidän palvelutehtävänsä päättyvät seitsemän Suomessa vietetyn vuoden jälkeen. On aika siirtyä eläkkeelle 36 vuoden työrupeaman jälkeen. Jäähyväiskokouksessa muisteltiin menneitä ja annettiin paljon kiitosta everstien työstä, sekä organisaatiomuutoksen, visio-ja strategiatyöskentelyn mutta myös naistyön osalta. Puhujat kertoivat omakohtaisia kokemuksia pariskunnasta sekä työtovereina että ystävinä.

 

Suomen ja Viron yhdistetty soittokunta esiintyi johtajanaan eversti Ced Hills.Eversti Patrick Naud saarnasi kokouksessa.Eversti Anne-Dore Naud lauloi Jumalan uskollisuudesta ja rakkaudesta.Majuri Saga Lippo johti kokouksen.Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toi Suomen Ekumeenisen Neuvoston terveiset ja ojensi eversti Patrick Naudille SEN:n ekumenia-pöytästandardin kiitoksena hyvästä ekumeenisesta yhteistyöstä vuosien varrella. Vaikka tunnelma oli haikea, täyttyi Temppeli kiitosrukouksista ja ylistyksestä Jumalaa kohtaan, joka on uskollinen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.