SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Perehdytystapaaminen avasi SEN:n toimintaa uusille jaostolaisille

 Kuva: Aarne Ormio

Laskiaistiistaina 25.2.2020 Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) jaostolaiset oli kutsuttu Helsinkiin perehdytysaamupäivään tutustumaan Neuvoston toimintaan. Tämä tapaaminen järjestettiin erityisesti uusille jaostolaisille, koska jaostojen kokoonpanot ovat muuttuneet uuden kolmevuotisen jaostokauden alkaessa tämän vuoden alussa. Toimintaan tuli mukaan on paljon uusia ihmisiä, ja siksi oli tärkeää, että jaostolaiset pääsivät tapaamaan toisiaan ja saivat evästystä SEN:n laajasta toimikentästä.

 

Aamupäivän aikana saatiin pääsihteeri Mari-Anna Auvisen johdolla perustietoa SEN:nistä ja ajankohtaisesta toiminnasta kristittyjen ykseyden ja luomakunnan arvon ja ihmisarvon puolesta.

 

Vastuuviikon koordinaattori Anna Hyvärinen esitteli vuosien 2019-2020 teemaa, joka on Ihmisoikeuspuolustajat. Viestintä-ja toimintakoordinaattori Suvi-Tuulia Vaara kertoi . Dosentti Tomi Karttunen, SEN:n hallituksen jäsen, esitteli Neuvoston ja suomalaisen ekumenian historiaa ja merkkihenkilöitä.

 

Päivän ohjelmaan kuului myös tutustumista SEN:n jaostotoiminnan käytännön asioihin, talousasioita esitteli taloudenhoitaja Perry Johansson ja aamupäivän lopuksi jaostolaiset pääsivät jatkamaan juttua lounaspöydässä.

 

SEN:n vahvuus on sen laajoissa asiantuntijaverkostoissa. Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin, joiden kausi on kolme kalenterivuotta. SEN:ssa on seitsemän jaostoa, jotka toimivat ekumenian ydinalueilla:

  • Kasvatusasioiden jaosto 
  • Nuorisojaosto 
  • Paikallisekumenian jaosto
  • Sektionen för finlandssvensk ekumenik
  • Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto (faith and order) 
  • Yhdenvertaisuusjaosto 
  • Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto 

 

Lisätietoa jaostoista . Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.