SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Peter Saramo: Tiggeriet och de kristna

 

Utskottsråd Peter Saramo höll den 21 mars 2011 ett anförande i mötet av sektionen för finlandssvensk ekumenik av ERF. Den ursprungliga rubriken var ”Tiggeriets teologi”, men eftersom Saramo inte är teolog omformulerade han rubriken till ”Tiggeriet och de kristna”. Ursprunget till anförandet ligger i den motion och det lagförslag om att göra tiggeri olagligt som gjordes förra året. Spontant konstaterade Peter Saramo att det kändes som ett bokstavligen gudlöst förslag.

 

Med Googles och den Helige Andes hjälp kan man konstatera att vår inställning till tiggeri och tiggare har förändrats. I äldre bibelöversättningar är ordet tre gånger vanligare än i moderna översättningar, och det gäller såväl på finska och svenska som på engelska. Nyare upplagor föredrar ord som fattiga i stället för tiggare.

 

Läs mer, klicka.



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.