SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Petra31 - uusi osuuskunta haluaa petrata kristittyjen turvapaikanhakijoiden asemaa


Petra 31-osuuskunnan hallitus. Kuva: Mari Turunen.

Monen kristityksi kääntyneen turvapaikanhakijan tilanne on Suomessa yhä vaikea. Vaikka osa on saanut turvapaikan, osan tilanne on edelleen auki. Turvapaikanhakijoita, seurakuntiensa jäseniä, jo pitkään auttaneet ihmiset ovat kuormittuneita ja toisaalta on paljon niitä auttajia, jotka eivät tiedä, mistä saisivat tarvitsemaansa tukea.

 

Näistä syistä on alkuvuonna 2022 perustettu Petra31-osuuskunta, joka tarjoaa verkoston, jonka kautta voi saada asiantuntija-apua. Osuuskunnan takana on joukko yksittäisiä kristittyjä eri kirkkokunnista ja järjestöistä. Osuuskunnan puheenjohtajana toimii Evankelis-luterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän pakolaistyön erityisasiantuntija Taneli Skyttä.

 

Osuuskunnan muut perustajajäsenet ovat Juan Castillo, Kaisa Huhtala, Timo Keskitalo, Ari Kuittinen ja Kari Tassia. Osuuskunnan jäsenmaksu on 250 euroa/jäsen ja enemmänkin voi sijoittaa.

  

Osuuskunnan nettisivut osoitteessa 

Osuuskunta on saanut nimensä psalmista 31: 

Herra, sinuun minä turvaan.

Älä milloinkaan hylkää minua.

Sinä olet vanhurskas,

pelasta minut!

Kuule minua,

riennä avukseni!

Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta,

vuorilinna, johon minut pelastat.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.