SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Arsenin juhlapäivä huomioitiin SEN:n hallituksessa

Arkkipiispa Kari Mäkinen luovutti piispa Arsenille oikoumene-pöytästandaarin.

SEN:n hallitus kokoontui 7.12.2017 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Juhlahetkeä vietettiin hallituksen varapuheenjohtajan, piispa Arsenin kuusikymmentävuotispäivän merkeissä.

 

Piispan pyöreiden vuosien syntymäpäivä oli 14.7. Hieman viiveellä päästiin juhlahetkeä viettämään. Puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen kiitti piispa Arsenia ekumenian edistämisestä niin oman kirkkonsa piirissä kuin myös SEN:ssa. Hänelle ojennettiin oikoumene-pöytästandaari.

 

SEN:n henkilökunnasta Katariina Väisäselle kokous oli viimeinen, sillä hänen kaksivuotinen sijaisuutensa Vastuuviikon koordinaattorina päättyy vuoden lopussa. Pitkäaikaiselle hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuoriselle kokous oli niin ikään viimeinen. Hän siirtyy eläkkeelle 1.5.2018 ja pitää sitä ennen vuosilomansa.

 

Myös Katariinalle ja Sirulle osoitettiin kiitokset.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.