SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Munib A. Younan: Ecumenism is Reconciliation – in the Middle East and in the World  

 

Jordanian ja Pyhän Maan evankelis-luterilaisen kirkon piispa ja Luterilaisen Maailmanliiton puheenjohtaja Munib Younan esitelmöi ekumeenisessa ideafoorumissa 11.4.2011 Sigtunassa Ruotsissa. Hän puhui ekumeniasta sovinnon prosessina ja kertoi mm. uskontojenvälisistä aloitteista osana Lähi-idän rauhantyötä.

 

Lue esitelmä:

 

Ecumenism is Reconciliation – in the Middle East and in the World
 

 

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.