SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Munib Younan kutsuu yhteiseen rukoukseen rauhan ja sovinnon puolesta


Viime viikkojen kärjistynyt tilanne Israelissa ja Palestiinassa sekä varsinkin Israelin suorittama maahyökkäys Gazaan on synnyttänyt paljon huolta. Erilaisissa väkivaltaisuuksissa on kuollut lukuisia ihmisiä – lapsia, vanhuksia, sotilaita ja siviilejä. Väkivallan ja vihan kierre näyttäisi syvenevän ja pahenevan. Jordanian ja Pyhän maan evankelisluterilaisen kirkon piispa Munib Younan pyytää kristittyjä rukoilemaan rauhan ja sovinnon puolesta.


 

Palestiinan litania Jerusalemista 

 

(piispa Munib Younan, suom. Jukka Helle)

L: Kaikkivaltias iankaikkinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Sinä olet ainoa turvamme tässä turvattomassa maailmassa.

Srk: Me ylistämme ja kiitämme sinua, Jumala.

L: Armollinen Jumala, kun Poikasi Jeesus Kristus syntyi ihmiseksi Betlehemissä, sinä tulit yhdeksi meistä ja näin jaoit ja otit omaksesi ihmisyytemme, kärsimyksemme ja ongelmamme.

Srk: Me ylistämme ja kiitämme sinua, Jumala

L. Me kiitämme sinua että pakenit Egyptiin ja näin samaistit itsesi kaikkien pakolaisten ja poliittisten voimien uhrien kanssa.

Srk: Me kiitämme sinua, Jumala.

L: Me kiitämme sinua, että kasvoit Nasaretissa ja palvelit Galilean kansaa ja levitit valtakuntaasi uudella tavalla.

Srk: Me kiitämme sinua, Jumala

L: Me kiitämme sinua, että sinut ristiinnaulittiin Jerusalemissa ja näin samaistit itsesi jokaisen kärsivän ihmisen kanssa ja jokaisen kanssa, joka elää valloituksen ja epäoikeudenmukaisuuden alla. Ristillä sinä kannoit kaikkien ihmisten kärsimyksen ja synnin ja sovitit meidät itsesi ja toisten ihmisten kanssa.

Srk: Me kiitämme sinua, Jumala

L: Taivaallinen Isämme, tulemme eteesi kaikkien niiden huolten ja kipujen kanssa, joita koemme täällä Lähi-idässä.
Srk: Herra, armahda meitä

L: Me rukoilemme kaikkien epäoikeudemukaisuuden ja väkivällan uhrien puolesta tässä nykytilanteessamme. Me rukoilemme myös niiden puolesta, jotka ovat vastuussa epäoikeudenmukaisuudesta ja väkivallan eri muodoista.

Srk: Herra, armahda meitä.

L: Me rukoilemme niiden työntekijöiden puolesta, jotka eivät voi vapaasti kulkea työpaikoilleen. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat menettämäisillään tulevaisuuden toivonsa.

Srk: Herra, armahda meitä.

L. Me rukoilemme äitiemme puolesta, jotka ovat kyllästyneet verenvuodatukseen, tappamiseen ja aseiden käyttämiseen. Me rukoilemme surevien puolesta, niiden puolesta, jotka ovat menettäneet läheisiään. Me rukoilemme haavoittuneiden pikaisen paranemisen puolesta. Erityisesti rukoilemme niiden puolesta, joiden pitää elää pysyvästi vammautuneina.

Srk: Herra, armahda meitä.

L: Jeesus, pelastajamme, silmämme katsovat sinuun, ainoaan auttajaamme tänä vaikeana aikana.

Srk: Herra, kuule rukouksemme.

L. Me rukoilemme, että avaat maailmamme silmät sekä israelilaisten ja palestiinalaisten silmät oikeudenmukaisuudelle ja sovitukselle. Auta meitä näkemään, että yhden kansan turvallisuus ja vapaus riippuu toisen kansan turvallisuudesta ja vapaudesta.

Srk: Herra, kuule rukouksemme.

L. Me rukoilemme poliitikkojen puolesta, että he ymmärtäisivät, että kaipaamaamme turvallisuutta ja rauhaa ei voi rakentaa aseiden ja väkivallan varaan, vaan ainoastaan sellaisen oikeudenmukaisuuden varaan, jossa kaksi kansaa voivat suostuvat sovintoon keskenään ja jotka työskentelevät yhdessä yhdenvertaisen rinnakkaiselon puolesta.

Srk: Herra, kuule rukouksemme.

L. Herra Jeesus, sinä olet kutsunut meidät seuraajiksesi. Anna meille rakkautta toisia ihmisiä kohtaan. Vapauta meidät ja meidän lapsemme vihasta, katkeruudesta ja siitä, että kiellämme toiselta hänen oikeutensa. Täytä meidät rakkaudella, totuudella ja oikeudenmukaisuudella niin että voimme tunnustaa ja kunnioittaa toistemme ihmisarvoa ja oikeuksia.

Srk: Herra, kuule rukouksemme.

L. Herra Jeesus, sinä olet näyttänyt meille, että anteeksiantamus ei tarkoita omien oikeuksien unohtamista vaan niiden puolustamista. Me tiedämme, että anteeksiantamus on Kristuksen näkemistä vihollisissa ja heidän rakastamistaan kuten lähimmäistämme. Auta meitä palestiinalaisia näkemään sinut israelilaisissa ja auta israelilaisia näkemään sinut meissä. Johda meitä kaikkia ymmärtämään, että ihmisyytemme on lahja sinulta, sillä olemme kaikki sinun kuviksesi luotuja. Anna meille rohkeutta tunnustaa toistemme ihmisoikeudet sekä uskonnolliset, kansalais- ja poliittiset oikeudet.

Srk: Herra, kuule rukouksemme.

L: Pyhä Henki, elämän antaja ja uusien alkujen luoja. Auta meitä vastaamaan uskollisesti Jumalan kutsuun olla sovituksen lähettiläitä.


Srk: Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

L: Avaa meille väyliä rohkaisemaan ihmisiä avaamaan sydämensä ja tunnustamaan vastuunsa menneistä epäoikeudenmukaisista teoista sekä löytämään teitä rakentamaan oikeudenmukaista ja turvallista tulevaisuutta lapsillemme. Anna meille viisautta ja rohkeutta tähän vaikeaan tehtävään. Kun vaikean tilanteen paine saa meidät epätoivoon, anna meille Pyhä Henkesi ja uudista voimamme ja toivomme. 


Srk: Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

L: Vahvista voimallasi heitä, jotka vaikeuksien keskellä rakentavat sovituksen, oikeudenmukaisuuden ja rauhan kulttuuria. Nyt heitä ei ehkä ole vielä monta, mutta me muistamme, että Jumalan valtakunnan työ keskuudessamme alkoi vain muutaman uskollisen ja sitoutuneen ihmisen työstä.

Srk: Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

L: Tule, parantava Henki ja muuta meidät ja avaa meille väyliä muuttaa toisia. Poista epäoikeudenmukaisuus ja täytä maamme oikeudenmukaisella rauhalla. Poista kaikki viha ja täytä meidät todellisella rakkaudella.

Srk: Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

L: Poista turvattomuus ja tuo sijaan todellinen turvallisuus. Poista kaikki miehitys ja valloitus ja anna vapaus kaikille.

Srk: Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

L: Armollinen Jumala, ota vastaan rukouksemme ja pyyntömme. Sinä olet ainoa voimamme. Kukaan ei voi ottaa meiltä pois rukouksen voimaa. Tätä kaikkea rukoilemme Jeesuksen, vapahtajamme ja lunastajamme nimessä.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.