SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Teemu Siposta Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja

SEN:n nykyinen puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma ja juuri valittu, ensi vuonna aloittava puheenjohtaja piispa Teemu Sippo SCJ. Kuva otettu Åbo Akademin Vaasan yksikön tiloissa, jossa SEN:n syyskokous vieraili 8.9.2009. Vaasaan syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 8.10.2009 yksimielisesti puheenjohtajakseen Helsingin katolisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon. Tämä on ensimmäinen kerta kun katolisen kirkon jäsen on SEN:n puheenjohtaja. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta ja se alkaa vuoden 2010 alusta. Nykyinen puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma ei halunnut enää asettua ehdolle, koska siirtyy ensi vuonna eläkkeelle.

 

Piispa Teemu Sippo SCJ edustaa katolista kirkkoa SEN:n yleiskokouksessa ja on ollut tässä tehtävässä tämän vuosikymmenen alkupuolelta alkaen. Hän on ollut myös SEN:n Paikallisen ekumenian jaoston jäsen kolmekymmentä vuotta. Jaostoedustuksen hän siirsi toiselle henkilölle tultuaan valituksi piispaksi.

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ev.-lut. kirkon edustaja piispa Matti Repo (varaedustaja: pastori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi Vasko (varaedustaja: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund (varaedustaja: pastori Mayvor Wärn-Rancken, Metodistkyrkan i Finland).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varaedustajat suluissa):

 

TT Päivi Jussila (Rekisterinjohtaja Veijo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TT Tomi Karttunen (TT Minna Hietamäki), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Piispa Simo Peura (Tuomiorovasti Matti Poutiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko (pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko).

 

Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Wieslaw Swiech SCJ.

 

SEN:n nykyinen puheenjohtaja (kuluvan vuoden loppuun) on arkkipiispa Jukka Paarma, hän on toiminut puheenjohtajana vuodesta 1999 alkaen. Häntä ennen tässä tehtävässä toimi ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa John Vikström. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.