SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Teemu Sippo jatkaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtajana 

Piispa Teemu Sippo, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja.
Kuva: Hannu Jukola

 

Tampereelle syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 11.10.2012 yksimielisesti uudelleen puheenjohtajakseen Helsingin katolisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon SCJ. Puheenjohtajan toimikausi SEN:ssa on kolme vuotta ja uusi kausi alkaa 1.1.2013. Piispa Teemu Sippo valittiin tähän luottamustehtävään ensimmäisen kerran kolme vuotta sitten ja silloinkin valinta oli yksimielinen.

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ev.-lut. kirkon edustaja piispa Matti Repo (varajäsen: pastori Antti Kruus, ev.-lut.), ortodoksisen kirkon edustaja TM Outi Vasko (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.), Missionskyrkan i Finlandin edustaja VTT Markus Österlund (varajäsen: TT Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varajäsenet suluissa):

TT Minna Hietamäki (TL Veijo Koivula), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TT Tomi Karttunen (TT Päivi Jussila), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Piispa Simo Peura (Tuomiorovasti Matti Poutiainen), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko (Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen Vapaakirkko)

 

Piispa Teemu Sipon henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin yleisvikaari Raimo Goyarrola (kat.), joka on hallituksen kokoonpanossa uusi. Myös varajäsen Leif-Göte Bjröklund on uusi hallituksessa. Muuten jäsenet ovat entiset sillä erotuksella, että Minna Hietamäki ja Soile Salorinne ovat aikaisemmin olleet varajäseniä.

 

Kuva puheenjohtaja, piispa Teemu Siposta on ladattavissa alta. 

 

Medialähetys Sanansaattajat SEN:n kumppanuusjärjestöksi

 

Medialähetys (SANSA) hyväksyttiin hakemuksesta kumppanuusjärjestöksi ja näin SEN:lla on 19 kumppanuusjärjestöä. SANSA:n Aasiassa, Afrikassa ja Euroopassa 42 kielellä tukema ja tekemä mediatyö on luonteeltaan eri kirkko- ja tunnustuskuntien välistä ekumeenista yhteistyötä. SANSA toimii lähes 40 kirkon ja järjestön kanssa. Näissä yhteyksissä järjestö toimii luterilaisesta identiteetistä käsin toisten tunnustusta ja näkemyksiä kunnioittaen ja kristittyjen yhteyttä etsien.

 

Ensi vuoden toimintasuunnitelma vahvistettiin

 

Muun muassa ihmisoikeuskysymykset ovat esillä SEN:n ensi vuoden toiminnassa. SEN seuraa maamme ja Euroopan Unionin turvapaikkapolitiikan kehitystä ihmisoikeuksien näkökulmasta ja siitä nousevia uusia haasteita kirkkojen diakoniselle tehtävälle.

 

SEN isännöi yhdessä ev.-lut. kirkon kanssa seminaaria Churches together for human rights, joka pidetään maaliskuussa. Vastuuviikon vuoden teemana on Väkivallan markkinat: asekauppa ja pienaseet. Vastuuviikon asiat ovat esillä koko vuoden ja kampanja kulminoituu Ekumeeniseen vastuuviikkoon 20.–28.10.

 

YK:n julistaman kansainvälisen vesiyhteistyön vuotena SEN seuraa ekumeenisia kestävän kehityksen ja ympäristösuojelun aloitteita. Ekumeenisessa ympäristöajattelussa keskeisellä sijalla on raamatullisesti perusteltu oikeudenmukaisuus rikkaiden ja köyhien maiden välillä siinä, kuinka vastuuta ja kustannuksia ympäristöhaasteissa sälytetään kunkin kannettavaksi.

 

Tavoitteena on kristilliseen luomisuskoon ja ihmiskäsitykseen perustuva kokonaisvaltainen näkemys oikeudenmukaisen yhteiskuntatalouden, köyhyyden vähentämisen, luonnonvarojen kestävän käytön ja ekosysteemien suojelun kesken.

 

Oman uskonnon opetuksen keskeisyyden tuominen suuren yleisön tietoisuuteen kuuluu myös SEN:n tehtäviin.

 

Syyskokous asetti myös seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi (2013–2015) seitsemän jaostoa, jotka ovat samat kuin kuluvalla kaudella:

 

Eettisten kysymysten jaosto

Kasvatusasiain jaosto

Nuorisojaosto

Naisjaosto

Opillisten kysymysten jaosto

Paikallisen ekumenian jaosto

Sektionen för finlandssvensk ekumenik


Kuvat vapaasti median käytettävissä.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.