SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Teemu Sippo painottaa ekumenian merkitystä

Helsingin katolisen hiippakunnan piispa Teemu Sippo vihittiin juhlallisin menoin piispanvirkaan Turun tuomiokirkossa lauantaina 5.9.2009. Vihkimisen toimitti kardinaali Karl Lehmann, kanssavihkijöinä olivat piispa Józef Wróbel ja piispa Czezlaw Kozon. Kiitospuheessaan piispa Teemu Sippo korosti ekumenian merkitystä.

 

Hän puhui seuraavasti:

 

Rakkaat veljet ja sisaret,

 

Eukaristian vietto merkitsee aina kiitosjuhlaa. Me kiitämme Isää Jumalaa hänen Pojastaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka tuli maailmaan pelastaakseen meidät synnin ja kuoleman vallasta. Kiitämme Pyhää Henkeä, jonka vaikutusta saamme kokea ennen muuta kirkossa. Tänäänkin olemme kiittäneet kolminaista Jumalaa hänen armostaan meitä kohtaan. Mutta voimme kiittää myös monia ihmisiä, jotka ovat meille merkittäviä ja jotka ovat olleet hyviä meille.

 

Tahtoisin tämän vihkimismessun päätteeksi osoittaa kiitollisuuttani Pyhää Isää, paavi Benedictus XVI:a kohtaan, että hän on tuntenut minua kohtaan luottamusta, antamalla minulle nimityksen Helsingin piispaksi.

 

Kiitän kardinaali Karl Lehmannia siitä, että hän on ollut valmis tulemaan vihkimään minut. Ich danke Ihnen Herr Kardinal, dass Sie trotz ihrer vielen Termine sich Zeit genommen haben nach Turku zu kommen und mir die Bischofsweihe zu spenden. Herzlichen Dank für ihre guten Worte. Ihre Anwesenheit hier ist mir unvergesslich.

 

Suuri ilonaiheeni on se, että piispa Józef Wróbel olette toiminut täällä toisena konsekraattorina vihkimisessä. Lämmin kiitos siitä. Läsnäolonne on meille kaikille hyvin merkityksellinen.

 

Ich danke Ihnen Herr Bischof Czeslaw Kozon, dass Sie als Vice-Vorsitzende der Nordischen Bischofskonferenz hier mitgewirkt haben. Ich danke Ihnen, hochwürdige Bischöfe, dass Sie durch ihre Answesenheit und Mitfeier ihre Verbundenheit mit mir und der Diözese Helsinki so bekundet haben.

 

Einen besonderen Dank richte ich an unseren Apostolischen Nuntius, Herrn Erzbischof Emil Tscherrig. Mit Ihrem Gebet und Ihrer aufmerksamen Hilfe haben Sie mich in der Zeit der Sede Vacante begleitet. Herzlichen Dank, dass Sie als Botschafter des Papstes in dieser Feier ihren wertvollen Beitrag geleistet haben.

 

In meinem eigenen und im Namen unseres Bistums danke ich herzlich den Vertretern von Ansgar-Werk und Bonifatius-Werk für Ihre Mitfeier hier, für ihre Freundschaft, für Ihre Verbundenheti mit uns uind für Ihre Hilfe.

 

Geehrter Pater General Jose Carvalho Ornelas, geehrte Provinziale, liebe Mitbrüder, ich danke euch herzlich dafür, dass Ihr weither nach Turku gekommen seid um diese Feier mit uns zu begehen. Die Verbundenheit mit euch und meine geistliche Heimat in der Genossenschaft der Herz-Jesu-Priester möchte ich niemals vermissen. Danke, dass ihr hier seid.

 

Thank you dear Confratres from various countries, that you have come here und celebrated together with us this solemn mass and ordination to bishop. In this Church there are also many representatives of Theiobalt-Conference gathered here in TGurku. The presence of all of You in this celebration means for me and for us all stength and joy.

 

Herra arkkipiispa Jukka Paarma, vaikka kardinaali Lehmann jo saarnassaan kiitti Teitä mahdollisuudesta käyttää Turun tuomiokirkkoa tätä piispaksi vihkimismessua varten, tahtoisin ilmaista Teille myös omaa kiitollisuuttani tästä ekumeenisesta teosta. Tämä tapahtuma tuottaa sekä minulle, että kaikille katolilaisille niin suurta iloa, etten pysty sitä oikein sanoin ilmaisemaan. Ajattelen tässä myös sitä, että edellinen suomalainen katolinen piispa 500 vuotta sitten vietti usein messua tässä Neitsyt Marialle ja pyhälle Henrikille omistetussa kirkossa.

 

Lämpimät kiitokseni myös teille tuomiorovasti Rauno Heikola ja kaikille läsnäoleville luterilaisille piispoille, papeille ja uskoville ekumeenisesta asenteestanne ja ystävällisyydestänne.

 

Kiitän korkeasti pyhitettyä arkkipiispa Leoa ja muita ortodoksisen kirkon paimenia, jotka yhdessä meidän kanssamme olette viettäneet tätä messua. Katoliset seurakuntapapit ovat saaneet tuhansia kertoja käyttää messua varten ortodoksisia kirkkoja siellä, missä ei ole katolista kirkkoa. Se on meille merkki veljellisestä rakkaudesta ja kristittyjen yhteydestä.

 

Suomen ekumeenisen neuvoston kautta olemme yhteydessä monien eri kirkkojen edustajien kanssa ja kohtaamme heitä myös paikallisella tasolla. Kiitos täällä oleville eri vapaiden suuntien edustajille heidän läsnäolostaan ja rukouksistaan.

 

Erityinen ilonaiheemme on se, että täällä on läsnä myös muiden uskontojen, islamin ja juutalaisuuden edustajia, joihin meillä kristityillä varsinkin viime vuosien aikana on kasvanut kunnioittava ja lämmin yhteys.

 

Kiitän valtiovallan ja julkisen elämän edustajia, jotka ovat osallistuneet juhlaamme ja kunnioittaneet sitä läsnäolollaan. Kirkkomme puolesta vakuutan, että tahdomme edelleen tukea ja rakentaa osaltamme hyvällä tavalla suomalaista yhteiskuntaa, jossa jo keski-ajalta lähtien olemme vaikuttaneet.

 

Tahtoisin kiittää omaisiani, veljiäni perheineen, jotka aina ovat olleet tukenani ja myötäeläneet elämän käännekohdissa.

 

Kiitän hiippakuntamme pappeja heidän epäitsekkäästä palveluksestaan hiippakunnan ja seurakuntien hyväksi sekä heidän veljellisestä työtoveruudestaan.
Kiitän sääntökuntasisaria heidän antaumuksestaan Jumalalle ja ihmisten hyväksi omissa yhteisöissään. Sisarten läsnäolo muistuttaa meitä kaikkia jatkuvasti uskostamme.

Kiitos maallikoille, jotka monta kertaa kaikessa hiljaisuudessa tekevät arvokasta työtä ihmisten hyväksi.

Erityisen kiitoksen tahtoisin lausua kaikille niille, jotka ovat olleet mukana tämän vihkimismessun valmisteluissa ja niille, jotka omalla panoksellaan ovat auttaneet tämän pyhän messun vietossa, erityinen kiitos kuorolle heidän laulustaan.

 

Rakkaat sisaret ja veljet,

 

Kiitos kaikille niille, jotka eri tavoin ovat onnitelleet minua toivottaneet siunausta ja luvanneet rukoilla puolestani. Tarvitsen yhä edelleen teidän esirukouksianne.

 

Aivan oikeutetusti te odotatte uudelta piispalta paljon erilaisia asioita. Tunnen puutteeni ja rajoitukseni, enkä varmaan pysty kaikkia odotuksia täyttämään. Varmasti tulen Jumalan armon avulla tekemään parhaani.

 

Piispan yhtenä päätehtävistä on julistaa evankeliumia. Tuon julistuksen tulee olla kokonaisvaltaista siinä mielessä, että julistajan koko elämän tulee olla evankeliumin todistamista. Juuri siihen tahtoisin pyrkiä.

 

Pyhä Fransiskus Assisilainen neuvoi kerran kanssaveljiään kehottamalla heitä seuraavasti: ”Saarnatkaa aina ja jos välttämätöntä, niin sanokaa myös jotakin.” Varmaan monien mentaliteettiin sopii sellainen hiljainen elämän todistus.

 

Jos saan esittää teille toivomuksen tänään rakkaat hiippakuntalaiset, niin sanoisin apostoli Paavalin sanoin efesolaisille: ”Kehotan teitä elämään saamanne kutsun arvoisesti, aina nöyrinä, lempeinä ja kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan sitein säilyttämään Hengen luoma ykseys. On vain yksi ruumis ja yksi Henki, niin kuin myös se toivo, johon teidät on kutsuttu on yksi. Yksi on Herra, yksi usko, yksi kaste.” (Ef. 4,1b-5)

Aamen.

 

 


Kameran takana: Sami Lehto.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.