SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Teemu Sippo SCJ 70 vuotta ja 40 vuotta pappina

SEN:n varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen tuovat piispa Teemu Sipolle SEN:n tervehdyksen.

Tänään 27.5.2017 toimitettiin pyhä messu piispa Teemu Sipon SCJ 70. syntymäpäivän ja pappeuden 40-vuotisjuhlan merkeissä. Paikkana oli Helsingin Johanneksen kirkko. Tämä kertoo myös maamme hyvästä ekumeenisesta hengestä. Kirkkotilat ovat kaikkien kristittyjen yhteisiä.

 

Laajaan messuun osallistuneeseen seurakuntaan kuului luonnollisesti eniten katolilaisia. Messuun osallistui myös muiden kirkkojen jäseniä, useita luterilaisia piispoja, ortodoksien arkkipiispa, Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri ja monia muita, joille kirkkojen välinen hyvä yhteys on tärkeää.

 

Messun jälkeen kaikilla oli mahdollisuus kirkkokahveilla onnitella piispaa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston tervehdyksen toivat hallituksen varapuheenjohtaja, piispa Matti Repo ja pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen.

 

Piispa Teemu on ahkera ekumenian edistäjä ja puolestapuhuja. Hän on ollut ja on edelleen myös SEN:ssa monissa luottamustehtävissä. Vuosina 1979-2009 hän toimi SEN:n Paikallisen ekumenian jaoston jäsenenä. Kirkkonsa yleiskokousedustajana hän on toiminut vuodesta 2002 alkaen. Hän oli SEN:n hallituksen jäsen 2004-2015, josta ajasta puheenjohtaja 2010-2015.

 

.

 

Monia armorikkaita vuosia piispa Teemulle!

_____

Kuvat: Antti Kruus.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.