SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Podcastissa Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokous nuorten stuerttien näkökulmasta

Suomelaisten nuorten näkökulmia Kirkkojen maailmaneuvoston yleiskokoukseen voi nyt kuulla, kun stuertit kertovat kokemuksistaan Karlsruhesta Itä-Suomen yliopiston teologian osaston suomenkielisessä East Meets West-podcastissa, kuunnella voi .

Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuui11. yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailmaa sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen osallistui tuhansia kristittyä eri puolilta maailmaa. Suomesta kokoukseen osallistui nelisenkymmentä henkilöä eri rooleissa ja suomalaisia stuertteja eli kokousavustajia yleiskokouksessa työskenteli kahdeksan nuorta aikuista.

Podcastissa mainittuun Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan  koulutusohjelman voi tutustuaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.