SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pohjoismaiden ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat 

Kuäassa Sofia Camnerin, Mads Christoffersen, Mayvor WÄrn-Rancken, Anges Abuom ja Erhard Hermanssen Kirkkojen maailmaneuvoston yleiskokouksessa Karlsruhessa syyskuussa 2022.

Pohjoismaiden ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat etäkokoukseen 26.10.2022. Kokoukseen osallistuivat Erhard Hermansen Norjasta, Sofia Camnerin Ruotsista, Mads Christoffersen Tanskasta sekä Mayvor Wärn-Rancken Suomesta. Keskusteluissa vaihdettiin ajankohtaisia kuulumisia neuvostojen toiminnasta sekä suunniteltiin seuraavaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääsihteerien kokousta tammikuulle 2023 Norjassa. 

 

Keskusteluissa nousi esille ukrainalaispakolaisten tilanne eri maissa, energian hinnan korotus, joka vaikuttaa pienien seurakuntien toimintaan, ja uskontodialogi  yhteiskuntarauhan säilyttämiseksi. Tapaamisessa keskusteltiin myös Kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksen annista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.