SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pohjoismainen Faith and Order -verkosto kokoontui Oslossa

Nordic Faith and Order -verkosto kokoontui 23.-24.1. Oslossa. Kokoontuminen oli merellisessä maisemassa Kirkon talossa, jossa sijaitsee myös paikallinen Ekumeeninen Neuvosto. Kauniissa peilityynessä ja aurinkoisessa säässä matkalaisia tuli Ruotsista, Tanskasta, Suomesta ja eri puolilta Norjaa yhteensä noin kolmisenkymmentä. Ruotsalaiset saapuivat junalla halutessaan välttää mahdollisuuksien mukaan lentämistä.

 

Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtaja Odair Pedroso Mateus oli tapansa mukaan tapaamisessa mukana. Tapaamisten yksi anti on ollut kuulla, mitä Kirkkojen maailmanneuvostossa on meneillään opillisissa asioissa. Parhaillaan meneillään on KMN:n yleiskokouksen valmistelu vuodelle 2021. Opillisella puolella keskustellaan metodista, jolla voitaisiin ylittää eettisten asioiden jakaantumista aiheuttava luonne. Erityisesti kyseessä on antropologiset näkökulmat seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen suuntautumiseen.

 

Odair Pedroso Mateus johdatti ensin kuulijat KMN:n yleiskokouksen aiheeseen Christ’s love moves the world to reconciliation and unity, ”Kristuksen rakkaus johdattaa maailman sovintoon ja ykseyteen.”  Teemaa käsiteltiin yhdessä erilaisista tulokulmista, joka oli myös Odairin tavoite käytännönläheiseen alustukseen. Responssissaan, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen lisäsi missiologisen näkökulman aiheeseen ottaen huomioon populismin ja polarisaation Kirkkojen maailmanneuvoston asiakirjan, Together towards Life, ja paavin Evangelii Gaudiumin pohjalta. Haasteena on ykseys polarisoituvassa maailmassa, joka koskettaa myös kirkkoja. Teemaa voitaisiin tarkastella myös haasteena näkökulmasta ”ykseys Kristuksen rakkaudessa johdattaa maailman sovintoon”. Pääsihteeri Karin Wiborn responssissaan korosti yhteyden ja ykseyden näkökulmaa suhteessa opilliseen diversiteettiin. Päivä jatkui KMN:n Faith and Order -komission kuulumisilla. Illan vastaanotosta huolehti piispa Kari Veiteberg kauniissa vanhassa piispantalossa, joka on yksi Oslon vanhimmista pappiloista rakennettu viikinkiajan historialliseen maisemaan. 1200-luvulta peräisin olevassa kellarin holvikappelissa pidettiin yhteinen iltahartaus.

 

Jo ensimmäisenä päivänä sivuttiin vahvasti toista päivien teemaa, ”Churches responding to populism and polarization”, kirkkojen vastaus populismiin ja polarisaatioon. Professori Sturla Stålsett piti esitelmän populismista käyttäen käsiteparia isothymia / magalothymia. Isothymia etsii lähtökohtaisesti oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa erilaisille ihmisryhmille, mm naisten oikeuksia. Megalothymia taas vaatii suurempia oikeuksia yhdelle ryhmälle ylitse muiden. Professori Stålsett näki populismin megalomaanisena ilmiönä, jossa johtajien rakkaus itseensä on häpeämättömästi esillä. Hän piti populismin haitallisimpana vaikutuksena uuden normaalin syntymisen, jossa aiemmin negatiiviset käyttäytymismallit nousevat tavallisiksi ihmisten välillä. Professori Ståhlsett piti erittäin tärkeänä kristittyjen yhteyttä ristiinnaulittuun, kärsineiden muistoon (es. holokaustiin) ja kärsivien ihmisryhmien tarpeisiin, jonka pohjalta keskustelu populististen ryhmien kanssa on mahdollinen. Keskustelussa tärkeää on sekä oikeanlainen nöyryys että se voima, joka nousee Kristuksen rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan. 

 

Painopiste hänen mukaansa on sekä kristologiassa että Hengen liikkeessä, joka ei jätä opetuslapsia yksin pelkoon lukittujen ovien taakse, vaan julistaa rauhaa. ”Meillä ei ole mitään syytä yhtyä toisten pelkoon, ei myöskään pelkoon erilaisuutta kohtaan”. Vaikeisiin keskustelutilanteisiin hänen ohjeensa oli turvautua sanaan ”Minun armossani on sinulle kylliksi”, sillä voima nousee heikkoudesta. Steinar Iams Norjasta ja Birger Nygård Tanskasta pitivät responssipuheenvuorot keskittyen oman kontekstinsa näkökulmiin.

 

Pohjoismaisessa Faith and Orderissa käytiin myös läpi maakohtaiset kuulumiset sekä keskusteltiin turvapaikanhakijoiden tilanteesta eri maissa. Suomalaista ekumeenista keskustelua valottivat Tomi Karttunen ja Mari-Anna Auvinen. Seuraava kokous pidetään Suomessa 28.-29.1.2021. Isäntänä tällä kertaa toimi Norjan Neuvoston pääsihteeri Erhard Hermansen. Kokous kesti lounaasta lounaaseen ja sen parasta antia olivat vilkas yhteinen keskustelu sekä tapaamiset kollegojen kesken.

 

Oslossa 24.1.2020

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.