SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pohjoismaisten ekumeenisten toimijoiden uskonnonvapautta edistävä verkko-oppimisympäristö julkistettiin YK:lla Genevessä

Oppimisympäristö on jättimäinen loikka eteenpäin uskonnon- tai vakaumuksenvapauskoulutuksen saralla. 

(Professori Ahmed Shaheed, YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija)

 

Vasemmalta oikealle: Danielle Turkov Wilson, Dilnoza Satarova, Ján Figel, Ann Shin, Katherine Cash, Juliana Sfeir, Ahmed Shaheed, Dwayne Menezes. julkistettiin korkean tason tilaisuudessa YK:n ihmisoikeusneuvoston 37. kokouksen yhteydessä 6. maaliskuuta 2018. Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on vuosien 2016-2017 ihmisoikeustyönhankkeensa puitteissa ollut mukana oppimisympäristön laatimisessa.

 

Ihmisoikeusperustaisessa oppimisympäristössä on tarjolla lyhytelokuvia, oppimismateriaaleja ja ideoita koulutusten järjestämiseen. Tavoitteena on auttaa yksilöitä, kansalaisyhteiskuntaa, uskonnollisia ja vakaumukseen perustuvia yhteisöjä, päättäjiä, ihmisoikeuskouluttajia ja toimittajia oppimaan ja ymmärtämään uskonnon- tai vakaumuksenvapautta ja edistämään sitä kaikkien ihmisten yhdenvertaisena oikeutena. Oppimisympäristön keskeisimmät aineistot on kehitetty yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa, minkä lisäksi materiaaleista on pyydetty palautetta eri uskontokuntiin kuuluvilta tai erilaisia vakaumuksia edustavilta ihmisiltä. Oppimisympäristö ja jatkuvasti kehittyvä, eli materiaaleja tullaan tuottamaan sivuille lisää.

 

- Oppimisympäristö voimaannuttaa meitä vaatimaan oikeuttamme uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen selkeyttämällä normeja, sanoo YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija Ahmed Shaheed, joka toimii yhtenä oppimisympäristön neuvonantajista.

 

Julkistamistilaisuuteen kokoontui yhteen alan huippuasiantuntijoita ja salin täydeltä kansainvälisten järjestöjen ja eri maiden ulkoministeriöiden/edustustojen diplomaatteja.Maailman väestöstä 79% asuu valtioissa, joissa heidän uskontonsa tai vakaumuksensa asettaa heidät vaaraan. Hallitusten asettamat uskonnon- tai vakaumuksenvapauden rajoitukset ja uskonnolliseen identiteettiin tai vakaumukseen kohdistuva vihamielisyys lisääntyvät globaalisti. Oppimisympäristö tarjoaa työkaluja tämän trendin kumoamiseen.


Anna Hyvärinen edusti Suomen Ekumeenista Neuvostoa julkistamistilaisuudessa.- Rauha, vakaus ja kehitys edellyttävät ihmisoikeuksien toteutumista ja kykyä elää yhdessä kaikkien ihmisten oikeudet hyväksyen perimmäisistä eroistamme huolimatta, totesi Ruotsin Lähetysneuvoston ihmisoikeusasiantuntija ja videoiden toinen pääarkkitehti, Katherine Cash.

 

Kahdeksantoista kuukautta sitten YK:lla järjestettiin uskonnonvapauden erityisraportoijan, Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Kirkkojen maailmanneuvoston toimesta työpaja . Työpajassa eräs parlamentaarikko kysyi, minne kansanedustajia voi lähettää oppimaan uskonnonvapaudesta. Kysymykseen ei ollut vastausta. Sama ongelma koskee päättäjiä, viranomaisia, toimittajia ja tavallisia ihmisiä. Ongelman ilmettyä työpajassa peräänkuulutettiin kansainvälisen oppimateriaalin laatimisen ja koulutusten järjestämisen tärkeyttä. Oppimisympäristön tavoitteena on täyttää tämä tyhjiö.

 

Ján Figeľ, EU:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityislähettiläs, sanoi puheessaan koulutuksen olevan vahvin ase muutokseen yhteiskunnissa: ”Onnittelen NORFORBia ajankohtaisesta ja tärkeästä hankkeesta, jonka avulla voidaan tarttua moniin yleisiin uskonnon- tai vakaumuksenvapautta koskeviin väärinymmärryksiin. Lupaan levittää oppimisympäristöstä tietoa kaikkialla, minne menen.”

 

Julkistamistilaisuudessa korostettiin median ja elokuvan merkitystä uskonnon- tai vakaumuksenvapauden edistämisessä. Paikalle oli saapunut alan huippuasiantuntijoita, mm. YK:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityisraportoija Ahmed Shaheed ja EU:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityislähettiläs Ján Figeľ. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot seuraavilta henkilöiltä: Peter Sørensen, EU:n Geneven delegaation johtaja, Dilnoza Satarova, Etyjin Demokrattisten instituutioiden ja Ihmisoikeuksien (ODIHR) toimistosta, Ann Shin -dokumentin ohjaaja ja Katherine Cash, NORFORBin edustaja. Paneeliin osallistuivat: Ahmed Shaheed, YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija, Ján Figeľ, EU:n uskonnon- tai vakaumuksenvapauden erityislähettiläs, Hassan Akkad, BBC:n tuottaja ja Exodus-dokumenttisarjan tuottaja ja Juliana Sfeir, SAT-7 Akatemian kanavajohtaja Libanonissa. Keskustelua juonsivat Think-Film Impact Productionin ohjaajat Danielle Turkov Wilson ja Dwayne Menezes.

 

Verkko-oppimisympäristön taustalla on Pohjoismaisten ekumeenisten uskonnonvapausasiantuntijoiden verkosto (Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief, NORFORB). NORFORBiin kuuluvat mm. Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Lähetysseura, Ruotsin Lähetysneuvosto, Tanskan Lähetysneuvosto ja Norjan Stefanus Allianssi.

 

YK:n ihmisneuvoston kokouksen aikana YK:lla järjestettiin useita uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen liittyviä tilaisuuksia. NORFORBin edustajat osallistuivat näihin tilaisuuksiin 5.-7.3.2018 tuoden uutta oppimisympäristöä esille. NORFORBissa ja YK:n tilaisuuksissa Suomen Ekumeenista Neuvostoa on edustanut Anna Hyvärinen.

 

Oppimisympäristön verkko-osoite:

 

 

 

Teksti ja kuvat: Anna HyvärinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.