SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Pyhä Franciscus ja ekumenia

 

SEN:n Paikallisen ekumenian jaosto tutustui 30.5.2011 Itäisellä Uudellamaalla, Porlammilla sijatsevaan . Pauli ja Eeva Annala esittelivät viehättävässä maalaismiljöössä sijaitsevaa yhteisöä, jolle vanhan maatilan rakennukset suovat käytännölliset ja kauniit puitteet.

 

Osuuskunnalla ei ole vielä hengellistä sääntöä, mutta sitä ollaan hahmottelemassa. Keskeisimpiä asioita ovat pyhä yksinkertaisuus, kristillisen veljeyden ja sisaruuden vaaliminen sekä evankelinen elämänmuoto. Dosentti Pauli Annala alusti kiintoisasta teemasta Pyhä Franciscus ja ekumenia, mikä jälkeen virisi vilkas keskustelu.

 

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.