SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kalle Elonheimo: Pyhiinvaellus koko elämän kuvana

 

Tule, Pyhä Henki, ja anna kulkemiseni pitää minut tietoisena siitä, että kuljen läpi elämäni Kristuksen seuraajana;

kantamukseni muistuttaa minulle, että Kristuksessa on kaikki, mitä tarvitsen iankaikkisen elämän matkalle;

matkasauvani kertoa, kuinka voin tukeutua Kristukseen elämän ollessa raskasta ja levätä Kristuksen varassa;

päähineeni olla minulle merkkinä Jumalan suojelusta ja huolenpidosta; ja Pyhä Henki, kirkasta minulle Kristuksen risti.Kalle Elonheimo: Pyhiinvaellus koko elämän kuvana.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors