SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Riku Lehtinen: Antti ja Pirkko Lehtisen henkinen ja hengellinen perintö

Antti ja Pirkko Lehtisen muistokuva ja taustalla ystävyyden ikoni.

Minun ei olisi koskaan pitänyt oppia puhumaan. Sairastin sikiövaiheessa vihurirokon, jonka seurauksena lähes kaikki pikku kuulovasarani tuhoutuivat. Opin puhumaan, koska äitini huusi sanan kerrallaan korviini ja sain tekniikkaa kuuloni tueksi jo varhain. Äidiltä saamani perusperintö oli sinnikkyys ja periksiantamattomuus. 

Isäni lainasi monissa yhteyksissä kuvanveistäjä Wäinö Aaltosenkin viljelemää, alun perin Aleksis Kiven kirjoittamaa sanontaa ”Kauneus sydämessäni asukoon”. Äitini sanoi saman näin: ”Asenne ratkaisee aina”. Nämähän ovat synonyymeja positiivisen ajattelun kanssa! Vanhempani olivat pedagogeja. Vasta heidän poismenonsa jälkeen tajusin, että kauneus tai positiivisuus on itse asiassa oppimisen perusta. Negatiivinen suhtautuminen ylläpitää tiheää seulaa oman sisimmän ja ulkopuolisen maailman välillä. Kyseessä on siis eräänlainen vedenjakaja tyhmyyden ja viisauden välissä.

Vanhempani olivat siltojen rakentajia monilla eri foorumeilla. Esimerkillään he kannustivat minua ajattelemaan ja toimimaan moniulotteisesti itseeni luottaen. 

Minulle ajatusten ekumeniaa on hakea yhteisiä piirteitä kaikista maailman uskonnoista. Tähän mennessä olen löytänyt niitä viisi:

1. Kaikki maailman uskonnot ovat ihmisten perustamia. Minulle yksi ekumeeninen ulottuvuus on nousta kaikkien uskontojen yläpuolelle nähdäkseni lisää yhteisiä piirteitä.

2. Toinen ekumeeninen ulottuvuus on syvyys - nähdä paremmin ihmisen sisimpään. Kaikki maailman uskonnot pyrkivät ymmärryksen kasvattamiseen ja elämän säilyttämiseen. 

3. Kolmas ekumeeninen ulottuvuus on aika. Kaikilla maailman uskonnoilla on moraalikoodi, joka auttaa selviytymään ja ylläpitämään yhteiskuntia. Kaikkialla maailmassa yhteiskunnat järjestäytyivät aikoinaan erilaisten uskontojen pohjille. 

4. Neljäs ekumeeninen ulottuvuus on matka. Kaikissa maailman uskonnoissa on rituaaleja, jotka liittyvät syntymään, aikuistumiseen, kuolemaan jne. 

5. Kaikki maailman uskonnot sisältävät käyttäytymiskoodin: kohtele muita samoin kuin toivot itseäsi kohdeltavan. Ihmisen maallisella matkalla käyttäytymistäkin voi oppia joka päivä kehdosta hautaan. 

Isäni kiinnostus taiteisiin ja äitini suvaitseva suhtautuminen ihmisiin, ilmiöihin ja asioihin auttoi minua ymmärtämään symboliikan ja ekumenian yhteyttä. Ekumenialogossa olevat vene ja risti kuvaavat kaikkia maailman kristittyjä samassa veneessä. Kuva siivittää ajatukset ihmeelliseen kalansaaliiseen. 

Konkreettinen viestikapula kansojen pyhiinvaelluksilla vuosituhansilta seuraaville on ollut taide - varsinkin kirkoissa. Siksi taiteen historia on yhtä kuin koko maailman ja ihmisten historia.

Taidetta ja uskontoja yhdistävä ekumeeninen silta historiasta tähän päivään on esimerkiksi se, että vanha bysantin kulttuuriperintö näkyy ortodoksisessa kirkossa ja sen luostareissa. 

Äitini oli ortodoksi ja isäni luterilainen. Olen siis ekumeeninen lapsi.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors