SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamattu tekee kielen ja kulttuurin näkyväksi - Rukouspäiväjulistus 2012

Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan.

 

Vuoden 2012 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön Raamatun ja sen merkityksen kielelle, kulttuurille, arvoille ja asenteille. Raamatun saaminen kaikkien lukutaitoisten ulottuville vaikutti aikanaan ratkaisevalla tavalla kulttuurimme kehitykseen. Siihen perustuu myös kansanvalta, johon olennaisesti kuuluu uskonnonvapaus. Raamattutyötä on tehty kaikilla suomalaisten kielillä ja kristityt maahanmuuttajat lisäävät entisestään Raamatun kielten kirjoa maassamme.

 

Tasavallan presidentin 28.10.2011 allekirjoittama vuoden 2012 rukouspäiväjulistus tukee Raamatusta nousevia suomalaisen ja eurooppalaisen elämäntavan arvoja ja asenteita. Raamattua voidaan lukea monin eri silmin - kristillisen uskon eri näkökulmista, mutta myös muiden uskontojen kannalta ja uskontojen ulkopuoleltakin.

 

Julistuksen tekstissä todetaan myös, että Raamattu löytyy melkein jokaisen suomalaisen kodin kirjahyllystä. Raamatulla on kunniapaikka perheen ja suvun tarinassa, vaikka sen sisältö ei olisikaan tuttu.

 

Aidoimmillaan Raamattu on omassa ympäristössään – kristillisen kirkon kirjana. Raamattu on kristillisen tradition ydin ja samalla sen ainoa taso, joka yhdistää kaikkia kirkkoja.

 

Vuonna 2012 tulee kuluneeksi 200 vuotta perustamisesta.

 

Rukouspäiväjulistuksen sisältö on valmisteltu ja kahden rukouspäivän raamatuntekstit valittu yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Tasavallan presidentin kanslian kesken. SEN:n hallituksen asettamassa rukouspäivätyöryhmässä evankelis-luterilaista kirkkoa edustavat lääninrovasti Arja Karppinen ja johtaja Kai Vahtola, ortodoksista kirkkoa isä Teo Merras ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa rehtori Taina Karhu. Asiantuntijajäsenenä on toimittaja Stig Kankkonen, KCSA. Pääsihteeri Heikki Huttunen toimii työryhmän sihteerinä.

 

Lue lisää,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.