SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Raamatun kirkollinen tulkinta ja kohtuullisen elämäntavan haaste esillä Suomen luterilaisten ja ortodoksien 10. teologisissa neuvotteluissa  

 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntien väliset kymmenennet teologiset neuvottelut pidettiin Suomen ortodoksisen kirkon vieraana 25.–26. marraskuuta 2010 Helsingissä ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Sofiassa. Neuvottelussa oli kaksi aihetta, ”Raamatun tulkinta kirkon opetuksessa” sekä ”Ekologisuus ja kohtuullinen elämäntapa”.

 

Suomen ortodoksisen kirkon valtuuskuntaa johti metropoliitta Ambrosius ja sen jäsenet olivat pääsihteeri Heikki Huttunen, TT Mikael Sundkvist, TT Pekka Metso, arkkimandriitta Andreas Larikka ja TM Jonas Bergenstad. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuskuntaa johti piispa Seppo Häkkinen ja jäseninä olivat TT Sammeli Juntunen, TM Hannele Karppinen, tuomiorovasti Matti Poutiainen, professori Antti Raunio, teologisten asiain sihteeri Tomi Karttunen ja työalasihteeri Kaisamari Hintikka.

 

Tarkkailijoina neuvotteluihin osallistuivat yleisvikaari Wieslaw Swiech SCJ, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko.

 

Raamatun tulkinnasta kirkon opetuksessa alustivat dosentti Sammeli Juntunen ja TT Mikael Sundkvist. Yhteisesti todettiin, että Raamattu on kirkon kirja, kolmiyhteisen Jumalan pelastusteoista annettu ilmoitus, Jumalan sana. Sen merkitys avautuu syvällisesti kolminaisuusopillisesta, uskontunnustuksen tarjoamasta näkökulmasta käsin. Kristus-keskeinen lähestymistapa Raamatun kokonaisuuteen voi tarjota kirkkojen perinteestä nousevan tavan vastata tämän päivän ihmisen ja yhteiskunnan kysymyksiin.

 

Viimeaikainen Raamattua ja sen tulkintaa koskeva suomalainen keskustelu haastaa kirkkoja selkeyttämään Raamatun merkitystä kristilliselle uskolle. Tämä tarve ei koske vain näiden neuvottelujen osapuolia, vaan kristillisten kirkkojen tulisi laajemminkin käydä raamattuteologista keskustelua ja kiinnittää nykyistä enemmän huomiota raamattuopetukseen. Suomen ekumeenisella neuvostolla voisi olla kokoava rooli tässä työskentelyssä.

 

Ekologisuudesta ja kohtuullisesta elämäntavasta alustivat professori Antti Raunio ja pääsihteeri Heikki Huttunen. Yhteisesti todettiin, että ekologinen ja kohtuullinen elämäntapa on syvästi hengellinen kysymys. Kirkkojen ja seurakuntien tehtävänä on sekä opetuksessaan että siitä nousevissa konkreettisissa teoissaan toimia nykyistä vastuullisemmin ja profeetallisemmin, etenkin ympäristökysymyksissä. Kirkkojemme tulee ottaa vakavasti myös sellainen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen ymmärtäminen, joka nousee hiljentymisestä, rukouksesta ja paastosta. Tehtävämme kirkkoina on rohkaista yhteiskuntaa etsimään sellaisia toimintamalleja, jotka edistävät tasapainoa yksilön, yhteisön ja luomakunnan hyvän välillä myös globaalissa mittakaavassa.

 

Neuvottelujen lopussa todettiin, että olemme kiitollisia ottamistamme yhteyden askelista. Opimme kirkkoina uutta itsestämme ja toisistamme. Kristuksen kutsun mukaisesti sitoudumme yhteiseen tehtäväämme todistaa hänestä ja uskollisesti toteuttaa hänen tahtoaan tässä maailmassa.

 

Yhteisiä teologisia oppikeskusteluja päätettiin jatkaa. Seuraavat neuvottelut pidetään vuonna 2012 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vastatessa järjestelyistä. Käsiteltäviksi teemoiksi sovittiin alustavasti ”Koti kristillisenä kasvattajana” ja ”Tunnettu ja tuntematon Jumala”. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.