SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Racial Justice Conference - anglikaanien ekumeeninen seminaari rasismista ja oikeudenmukaisuudesta marraskuussa

www.europe.anglican.org
Euroopan anglikaaninen hiippakunta järjestää ekumeenisen seminaarin rasismista ja oikeudenmukaisuudesta (Racial Justice Conference) Freiburgissa, Saksassa 8.-11.11.2023. 

Lisätietoja tapahtuman ohjelmasta ja yhteistyötahoista sekä ilmoittautumisesta ja hinnoista löytyy täältä:


Ohjelmaan sisältyy mm. keskustelua saamelaisten ja kveenien kohtelusta Norjassa, etnisten vähemmistöjen kokemasta rasismista Euroopassa ja kirkossa sekä tietoa siitä, kuinka oikeudenmukaisuuden teemat ovat monitahoisia. 

Kyseiseen tapahtumaan voi ilmoittautua vapaasti myös muut kuin anglikaanisen kirkon jäsenet.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.