SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rauhantekijä - osallistu! 

 

Changemakerin asevientiin keskittyvä alkaa tänään 17.4. Kampanjallaan verkosto haluaa kiinnittää huomiota Suomen toimintaan kahdella rintamalla, kansainvälisenä rauhanvälittäjämaana ja samalla kansainvälisenä asekauppiaana.

 

Suomi vie aseita ja puolustustarvikkeita maihin, joissa on käynnissä sota tai konflikti. Aseviennillään Suomi tukee sotarikoksia muun muassa Saudi-Arabiassa ja Israelissa. Suomi on myöntänyt vientilupia myös maihin, jotka ovat sen kehitysyhteistyön kohdemaita. Esimerkiksi vuonna 2009 vientiluvat myönnettiin panssariajoneuvon rungolle ja 802 kiväärille Etelä-Afrikkaan. Myös Egyptiin vietiin puolustustarvikkeita sen ollessa vielä Suomen kehitysyhteistyön kohdemaa.

 

vaatii, että Suomi lopettaa aseiden ja puolustustarvikkeiden viennin maihin, joissa on sota tai konflikti, ihmisoikeusrikkomuksia, korkeat väkivaltatilastot tai puutteellinen demokratia. Suomen tulee tarkastaa kohdaltaan Euroopan unionin ja Yhdistyneiden kansakuntien asettamia asekaupan rajoituksia erityisesti tilanteessa, jossa Suomi pyrkii YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi.

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors