SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kommentti, piispa Simo Peura

 

Piispa Simo Peura totesi, että kardinaali Kochin esitelmä haastoi kysymään, miten näemme historiamme. Koch muistutti tarpeellisesti, että katoliselle kirkolle reformaatio merkitsi kirkon jakautumista. Tästä syystä meidän luterilaisten on muistettava reformaatiota juhlittaessa asian sensitiivisyys katolilaisille.

 

Peura nosti esitelmästä Kochin tekemän erottelun reformin ja reformaation välillä. Kardinaali avasi Lutherin tavoitteita ja niiden toteutumista: Luther ei pyrkinyt uuden kirkon perustamiseen vaan kirkon uudistamiseen. Pitkällä aikavälillä katolinen kirkko onkin uudistunut Lutherin toivomalla tavalla. Lutheria paremmin onnistuneeksi uudistajaksi Koch nosti Franciscus Assisilaisen, joka uudisti kirkkoa paavin kanssa – ei ilman eikä vastaan häntä. Piispa Peuran kysymys kardinaalille olikin, miksi Franciscus onnistui reformissaan ja Luther ei. Peura kysyi edelleen, mitä kardinaalin ajatus ”kirkkoa pitää uudistaa paavin kanssa”, olisi merkinnyt 1500-luvulla. Entä mitä kirkon uudistaminen yhdessä paavin kanssa on meidän aikanamme?

 

Peuraa kiinnosti myös Kochin näkemys luterilais-katolisen ekumenian tulevaisuudesta. Koch piti tärkeänä, että saataisiin muotoiltua julistus, joka käsittelisi käsitystä kirkosta, virasta ja eukaristiasta. Dialogia opillisista asioista käydään paikallisesti eri puolilla maailmaa ja myös Luterilaisen maailmanliiton toimesta. Silti voidaan kysyä, miten yhteinen julistus kirkosta, virasta ja eukaristiasta voitaisiin muodostaa ja kuka sen kirjoittaisi? Peuraa kiinnosti myös, millaisia käytännön seurauksia yhteisellä julistuksella voisi Kochin mukaan olla. Miten yhteinen julistus vaikuttaisi kirkkojen suhteeseen ja niiden rakenteisiin? Miten saavutettu yhteys tulisi näkyväksi?

 

Lopuksi Peura kiitti kardinaali Kochia sen esille tuomisesta, mikä on ekumeenisesti kaikkein tärkeintä tässä ajassa: sekulaari maailma tarvitsee kirkkoa, jonka sanoman keskuksena on Kristus.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors