SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kommentti, teologian tohtori Toivo Pilli

 

Toivo Pilli nosti tarkasteluun reformaatiossa vaikuttaneet anabaptistien ryhmittymät. Nämä reformaation radikaalia siipeä edustavat ryhmät ottivat etäisyyttä kirkkoon ja vallanpitäjiin. He korostivat elävää uskoa ja kirkon paikallisuutta keskusjohtoisuuden sijaan. Nykyiset vapaat suunnat kokevat olevansa radikaalin reformaation henkisiä perillisiä.

 

Pilli nosti esiin kolme näkökulmaa, josta ensimmäinen oli ekumeeninen näkökulma. Yhteisen historian käsittely vaatii osapuolten ja niiden välillä tapahtuneiden julmuuksien tunnustamista. Tunnustaminen on avain sovintoon. Esimerkiksi työstä yhteisen tunnustamisen ja sovinnon edistämiseksi Pilli mainitsi Yhdysvaltain luterilaisten ja mennonniittien Mutual recognition and reconsiliation -asiakirjan vuodelta 2004. Pillin mukaan kristittyjen tulisi kaikkina aikoina panna toimeen kroatialaisen Miroslav Volfin sanat: Kirkkojen tulee oppia toisiltaan ja yrittää nähdä itsensä toisten kristittyjen silmin.


Toiseksi Pilli nosti esiin jännitteen, joka sisältyy eklesiologiseen näkökulmaan: Perustuuko kirkko Kristuksesta polveutuvaan jatkumoon vai paikallisten kirkkojen elävään uskoon. Pilli näki, että edellä mainitut näkökulmat eivät ole kilpailevia vaan toisiaan täydentäviä. Vapaiden suuntien näkökulmasta esimerkiksi ehtoollisyhteys ei ole kirkkojen keskinäisen tunnustamisen ehto. 

 

Vapaiden suuntien näkökulmasta yhteys toteutuu moninaisuudessa, ei yhdenmukaisuudessa. Hän korosti eskatologista näkökulmaa: Viimeisenä päivänä kaikki kristityt ovat yhtä Kristuksen kasvojen edessä. Voisiko eskatologiaan perustuva ekumenia avata uusia keskustelumahdollisuuksia?

 

Kolmanneksi näkökulmaksi Pilli nosti uskonnonvapauden näkökulman: emme voi laittaa rajoja sille, kuka saa asettua Kristuksen alaisuuteen. Erilaisten uskojen hyväksyminen on välttämätöntä tässä ajassa. Sekularisaatio ei ole vain tuomio vaan myös mahdollisuus löytää uusi tapa olla kirkko. Kristittyjen todistus on uskottavaa vain yhteydessä - siksi avoimuus kirkkojen välillä on välttämätöntä. 

 

Sekulaarissa maailmassa vapailla suunnilla on annettavaa – heillä on kokemus siitä, mitä on elää kirkkona vähemmistössä. Reformaation merkkivuosi ei ole vain historian muistamista vaan mahdollisuus yhteiseen rukoukseen, että Kristuksen valo loistaisi hänen kirkostaan ja kirkossaan.

 

Lue Toivo Pillin puheenvuoro kokonaisuudessaan alempaa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors