SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Religiösa ledare diskuterade radikalisering och fördomar med inrikesministern

 

Judiska, kristna och muslimska representanter för träffade 16.1 inrikesminister Päivi Räsänen för att diskutera radikalisering, fördomar om religioner och att människor riskerar bli stämplade på grund av sin religiösa tillhörighet. Inrikesministeriet ansvarar för landets säkerhet med målet att göra Finland till Europas tryggaste och mest jämlika land.

 

De religiösa ledarnas gemensamma intresse är skapa förutsättningar för att ingen i Finland skulle behöva leva i rädsla för att utsättas för våld.

 

I samtalet deltog RESA-forumets ordförande Yaron Nadbornik från Centralrådet för de judiska församlingarna, biskop Kaarlo Kalliala från Evangelisk-lutherska kyrkan in Finland, Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen och Pia Jardi från Islamska rådet i Finland och RESA-forumets generalsekreterare Anja Toivola-Stambouli. 

 

Mötet hade fastställts innan terrordåden drabbade Paris för en vecka sedan. Detta massmord är ytterligare en påminnelse om hur viktigt det är med en diskussion om religionernas roll i samhället.

 

Finland har än så länge besparats svåra hatbrott. Enligt religionsledarna är det bästa skyddet mot hatbrott en trygg samexistens, dialog och samverkan mellan olika religioner, övertygelser och kulturer. Det viktigt med kännedom om och förståelse för religionerna. Brist på kunskap och förståelse kan leda till att religionerna används i strid med sina egna värderingar. 

 

“Vi, religionssamfunden inom RESA-forumet vill förbinda oss till att kämpa mot extrema rörelser i våra egna samfund och vi hoppas kunna bredda vårt samarbete med er för att försäkra oss om att det som hände i Paris inte ska kunna hända i Finland, sade Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen till inrikesministern.

 

Han betonade den anda av samförstånd som judar, kristna och de 80 000 muslimer som bor i Finland delar, och hoppades att rädsla och bitterhet inte ska få fotfäste i vårt land.

 

Inrikesminister Räsänen betonade betydelsen av undervisning i den egna religionen för att förhindra att religionerna utnyttjas och för att stävja fördomar och stämplande av människor av olika tro.

 

För mera information: Anja Toivola-Stambouli, RESA-foorumet, tfn 041 463 9092.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.