SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Religious Roots of Europe -maisteriohjelman opiskelijat SEN:n vieraana 28.1.

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen perehdyttää RRE:n opiskelijoita SEN:on.Teologisessa tiedekunnassa on yhteispohjoismainen . Ohjelman opiskelijat saapuivat Suomeen opintomatkalle ja vierailulle SEN:oon sekä Kirkkohallitukseen lauantaina 28.1.2017

 

Yhteistilaisuus alkoi aamuhartaudella Kirkkohallituksen kappelissa. Kappelia esitteli asiantuntija Juha Luodeslampi. Hartauden jälkeen moni koki sisällön niin jännittäväksi, että jo sen takia kannatti tulla paikalle. 

 

Pienimuotoisessa seminaarissa kuultiin aluksi Kallion vapaaseurakunnan pastorin ja maisteriohjelmassa opiskelevan Tommi Ahosen esittely opintojen tavoitteista. Aamupäivää jatkettiin pakolaisteemalla. Maahanmuuttajatyön asiantuntija Marja-Liisa Laihia Kirkkohallituksesta kävi läpi ekumeenisia turvapaikanhakijatyötä tekeviä järjestöjä sekä kirkkojen avustustyötä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Puheensa päätteeksi Marja-Liisa haastoi kaikkia lähtemään mukavuusalueeltaan hädässä olevien kohtaamiseksi ja auttamiseksi. 

 

Ekumenia, kirkkojen väliset oppikeskustelut ja sopimukset olivat Kirkkohallituksen ulkoasiainosaston teologisen asiantuntijan Tomi Karttusen esityksen aiheena. Kuulimme kattavan esityksen ekumenian periaatteista sekä luterilaisen kirkon laadukkaasta ekumeenisesta työstä. 

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen kertoi SEN:n työstä esityksessään. Ekumeniaan tutustuttiin ruohonjuuritason esimerkin kautta sekä monesta eri näkökulmasta. SEN:n työn esittely jatkui ihmisoikeusasiantuntija Anna Hyvärisen esityksellä uskonnon tai vakaumuksen vapaudesta sekä sen edistämisestä. Kuulijoita rohkaistiin puhumaan uskonnonvapaudesta yleismaailmallisena ihmisoikeutena heidän omissa elinpiireissään.

 

Uskonnot Suomessa ja uskontodialogi olivat asiantuntija Pekka Hiltusen päättävän puheenvuoron teemana. Hauskat esimerkit toivat monimutkaista teemaa oivallisella tavalla lähemmäksi opiskelijoiden arkea. He olivat tästä osuudesta erityisen kiinnostuneita oman opiskelutaustansa takia. 

 

Vierailun päätteeksi käytiin tutustumassa SEN:n tiloihin ja aineistoihin, joita pääsihteeri esitteli. Iloinen ja motivoitunut opiskelijaryhmä jatkoi matkaansa SEN:sta lounaan kautta tataarien vieraaksi Suomen Islam-seurakuntaan. Aiempana päivänä he olivat osallistuneet ylipistoluennoille, seuraavana päivänä he vierailivat ortodoksisen seurakunnan palveluksessa Uspenskissa ja illan päätteeksi Kallion vapaaseurakunnan kokouksessa. Opintomatka päättyi yhtä iloisiin tunnelmiin kuin se oli alkanutkin.

 

Anna HyvärinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.