SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

RESA-forumet fördömer massmordet på Charlie Hebdos medarbetare 

Massmordet på tidningen Charlie Hebdos redaktion i Paris upprör alla människor. RESA-forumets styrelse, som representerar muslimer, kristna och judar i Finland, förenar sig med alla dem som upprörs över blodbadet och

är oroade för yttrandefrihet, demokrati och samhällsfred.

 

I vårt eget land har vi hittills besparats de värsta hatbrotten. Det bästa skyddet mot dylika brott är trygg samexistens, dialog och samverkan mellan olika religioner, övertygelser och kulturer. Det är viktigt att ha kunskap om och förstå religioner. Brist på information kan leda till att religioner utnyttjas i strid med sina egna värderingar. God kunskap om den egna religionen och kulturen ger oss redskap för att kunna undvika förvrängd politisering och uppvigling till hat. Det hjälper människor att växa mot en inre och yttre fred, i harmoni med Skaparen, skapelsen och medmänniskorna.

 

Vi måste fortsätta arbeta för dialog och samarbete mellan religioner och övertygelser. Då kan vi bygga ett gemensamt Finland och Europa, en värld i en anda av öppenhet, tillit och respekt. Vårt mål är ett demokratiskt samhälle där alla mänskliga rättigheter tryggas och där vi alla får känna oss hemma.  

 

För RESA-forumets styrelse:

 

Yaron Nadbornik,  ordförande

Centralrådet för de judiska församlingarna

 

Kaarlo Kalliala, viceordförande

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 

Abdoul-Majid Tahirou-Varjonen, viceordförande

Islamska Rådet i Finland

 

syfte är att värna om samhällsfreden i vårt land på ett sätt som stöder religionsfriheten, genom att främja dialog mellan religionerna, deras likvärdighet, inbördes respekt och samarbete i de frågor Forumet anser vara viktiga.

 

Forumets medlemssamfund representerar judendomen, kristendomen och islam är:  Centralrådet för de Judiska Församlingarna i Finland rf, Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, Ekumeniska Rådet i Finland rf (ERF), Suomen Islam-seurakunta (finländska tatarsamfundet) och Suomen Islamilainen Neuvosto ry (Islamska Rådet i Finland).Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.