SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Restoratiivisen lähestymisen ja sovittelun peruskurssi syksyllä 2023


#sovinto ja Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) järjestävät ensi syksynä yhteensä viisipäiväisen Restoratiivisen lähestymisen ja sovittelun peruskurssin. Kurssin johtajana ja pääkouluttajana SSF:n ohjelmajohtaja, pitkän linjan sovittelija ja restoratiivisesta lähestymisestä peruskoulukontekstissakin väitellyt Maija Gellin.

 

Koulutus on erityisesti suunnattu yhteisö- ja kohtaamistyötä tekevissä organisaatioissa työskenteleville ihmisille, jotka tarvitsevat konfliktien ehkäisemiseen ja ratkaisemiseen sovittelun ja sovinnon rakentamisen taitoja. Kurssilla osallistuja saa tiedollisen perustan konfliktien synnystä ja restoratiivisen oikeuden lähtökohdista. Lisäksi kurssilla omaksutaan ja harjoitellaan restoratiivisen sovittelun ohjausta ja sanoitusta käytännön esimerkkien avulla. Opintoprosessi auttaa oppijaa reflektoimaan oman yhteisön tai työalueen sovittelun haasteita ja ratkaisuja. Koulutuksen käytyään osallistujalla on riittävä tietotaito sovitteluprosessin ohjaamisesta ja sovittelijan roolista hyödynnettäväksi osallistujan omassa yhteisössä tai ammatillisessa kontekstissa.

 

Aika ja paikka: Kolme jaksoa, jotka lähikoulutuksena Helsingissä (tarkennetaan lähempänä, alustava osoite: Alppikatu 2, 00530 Helsinki)

jakso 1. ti-ke 5.-6.9.2023; jakso 2. to-pe 21.-22.9.2023 ja jakso 3. pe 6.10.2023 / koulutuspäivät n. klo 9-16.30 välillä

 

Ilmoittautuminen ja osallistumismaksuLisätiedot ja ilmoittautuminen viimeistään 18.8.2023 täällä:

 

Osallistujamäärä min. 16, max 24. Osallistumismaksu 450 euroa/osallistuja, kurssi laskutetaan ensimmäisen lähijakson jälkeen Diakonissalaitoksen Yhdessä elämisen taitokeskuksen toimesta.

 

Lisätiedot: Sovinto-ohjelman ohjelmapäällikkö Hanna Myllynen:

   

SSF:  / #sovinto: 

 

  Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.