SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Risti yhteen kokoaa Kristuksen seuraajat - rukousviikon avaus Helsingissä  

Pastori Klaus Korhonen, isä Marco Pasinato, pastori Arto Antturi, piispa Irja Askola ja metropolitta Ambrosius Helsingin Vanhassa kirkossa rukousvikkon avauksessa 18.1.2011.

 

Rukousristiä rakennetaan.Rukousviikon avaus Helsingissä kokosi Vanhaan kirkkoon 18.1.2011 puolilta päivin Helsingin eri kristillisiä seurakuntia edustaviva henkilöitä. Toiminnallisena osana oli rukousristin rakentaminen. Palaset saatiin yhteistuumin yhdistetyksi, mutta liima ei aivan rukoushetken loppuun asti pitänyt. Vielä on tehtävää ykseyden liiman tuotekehittelyssä.

 

Helsingin ekumeenisen toimikunnan puheenjohtaja, pastori Arto Antturi johdatteli rukoushetkeen lukemalla osan tasavallan presidentti Tarja Halosen allekirjoittamasta rukouspäiväjulistuksesta. Hän kertoi myös rukousviikon tämän vuoden aineiston lähteestä Jerusalemin kirkoista. Apostolien tekojen toisen luvun jakeet kutsuvat meitä uuteen innostukseen, uudistukseen ja maailman muuttamiseen.

 

Katolinen isä Marco Pasinato luki Apostolien tekojen toisen luvun tekstin. Metropoliitta Ambrosius puhui siitä, miten kirkoilla on yhteisenä kysymyksenä se, että miten noudattaa apostolisen perinteen yhteistä opetusta. Olemme siirtyneet apostolisen ajan radikaalista kristinuskosta nykyajan porvaristuneeseen kulttuuriin. Yhteinen usko ja yhteisöllisyys on yhä tärkeä viesti. Siihen saamme kannustusta rukousviikolta. Joudumme kysymään miten voimme itse antaa esimerkin, totesi metropoliitta.

 

Yhteisen rukouksen merkiksi rakennettiin laulun aikana rukousristi. Lauluna oli Oi, Pyhä Henki, pyydämme.  Arto Antturi oli varustanut etukäteen 14 henkilöä palasilla, jotka liimattiin ristipohjaan. Näin muodostui kaunis kristillistä symboliikkaa toistava punasävyinen risti.

 

Piispa Irja Askola ja seurakunnanjohtaja Klaus Korhonen rukoilivat virren säkeistöjen välissä.

 

Näin kaikki ääret maailman hänessä kohtaavat, ja risti yhteen kokoaa Kristuksen seuraajat.Tilaisuus päättyi Herran siunaukseen ja rauhan tervehdykseen. Rististä olivat alkaneet palaset putoilla, liima petti. Tämä nähtiin symboloivan sitä, että vielä on työtä ekumenian vainiolla. Rukouksen ja rakkauden liimaa tarvitsemme matkallamme ristin tiellä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.