SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Risto Nordellille Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus

Kristillinen Medialiitto (KML) on 25.1.2015 antanut musiikkitoimittaja Risto Nordellille Vuoden 2014 kristillinen mediateko -tunnustuksen. Musiikkitoimittaja Risto Nordell tunnetaan virtuoosimaisena radion musiikkitoimittajana ja kristillisen musiikkiperinteen tuntijana ja tunnetuksi tekijänä. Ohjelmissaan hän on edistänyt kirkkomusiikin tuntemusta ja ekumeenista tietoisuutta.

 

Tunnustuksen luovutustilaisuus oli Helsingin Temppeliaukion kirkossa. Tänä vuonna saajan oli valinnut Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) Paikallisen ekumenian jaoston sihteeri, rovasti ja tietokirjailija Veijo Koivula Oulusta. Hän totesi puheessaan muun muassa:

 

Palkittu Risto Nordell ja kuvassa vasemmalla SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen. Oikealla rovasti Veijo Koivula, SEN:n hallintosihteeri Sirpa-Maija Vuorinen, dir. mus. Tapio Tiitu ja KML:n hallituksen pj Thorleif Johansson. Kuvat: Antti Tuomikoski.Musiikkiohjelmasi ovat merkinneet lukuisia kertoja ekumeenista pyhiinvaellusta maailman kauneimman musiikin katedraaleihin. Pyhiinvaelluksen elementteihin ja tavoitteisiin kuuluvat sivistys, virkistys, spiritualiteetin rakentuminen, pyhillä paikoilla kulkeminen, pysähtyminen, itsetutkistelu. Valitsemasi musiikki ja siihen liittyvät puheosuutesi ovat olleet erinomaisia välineitä pyhän kokemiseen ja pyhää koskevan tiedon syvenemiseen. Et ole kevyen höttötiedon välittäjä, vaan olet valmistautunut huolellisesti ohjelmiisi ja valitsemaasi musiikkiin. Niinpä Riston valinnat ja sinun tietopakettisi eivät tarjoa ainoastaan musiikillisia kokemuksia ja elämyksiä, vaan seurassasi myös sivistyy.

 

Tilaisuudessa kuultiin myös J.S. Bachin Doorinen toccata director musices Tapio Tiitun uruilla tulkitsemana. 

 

Risto Nordell on pitkän ja ansiokkaan radiotoimittajan uransa aikana avannut kuulijoille niin läntisten kuin itäisten kirkkojen musiikin, jumalanpalveluksen ja rukouksen maailmaa. Hänen ohjelmissaan ilmenee aidolla tavalla kunnioitus pitkää kristillistä musiikkitraditiota kohtaan. Hänen ohjelmiensa kautta kirkkomusiikin tuntemus syvenee radiota kuuntelevan suuren yleisön keskuudessa. Vahvalla asiantuntemuksellaan ja ekumeenisesti avoimella persoonallaan Risto Nordell edistää ekumeniaa innoittaessaan kuulijoitaan astumaan liturgian sävelten ja sanojen holvien alle.

 

Vuoden kristillinen mediateko – taustaa

 

Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus on luonteeltaan ekumeennen huomionosoitus. Se jaetaan vuosittain tammikuun 25. päivänä, joka on tradition mukaan apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä.

 

Osallistuakseen yhteiskunnalliseen ja kristilliseen mediakeskusteluun Kristillinen Medialiitto on vuodesta 2005 alkaen vuosittain myöntänyt Vuoden kristillinen mediateko -tunnustuksen henkilölle, järjestölle tai seurakunnalle.

 

(KML) on ollut yhteiskunnallinen vaikuttaja 1960-luvulta alkaen. Sen nimi oli alun perinKristillinen Radio- ja televisioliitto. Vuonna 2003 järjestön nimi muutettiin Kristilliseksi Medialiitoksi vastaamaan paremmin median monipuolistuvaa ilmettä.


Monilahjakas kommunikaattori Paavali

 

Kristittyjen ykseyttä edistävät kirkot ovat jo yli sata vuotta viettäneet tammikuun 18.–25. päivänä Ekumeenista rukousviikkoa.

 

Viikon viimeinen päivä, 25.1. on lännen kristillisessä kalenterissa apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivä.Vuoden kristillinen mediateko -tunnustus annetaan nimenomaan tänä päivänä, koska apostoli Paavalin oli yksi kristikunnan tehokkaimmista ja monipuolisimmista viestijöistä. Hänessä yhdistyi ainakin neljä hyvän viestijän ominaisuutta. Hän oli oppinut, kansainvälinen, hyvä keskustelija ja julkinen esiintyjä. Ratkaiseva hetki hänen elämässään oli Kristuksen kohtaaminen tiellä Jerusalemista Damaskokseen ja sen jälkeiset tapahtumat Damaskoksessa, joiden tuloksena hän ymmärsi saaneensa kutsumuksen julistaa evankeliumia.

 

Mediakuvat tilaisuudesta alla.


Täältä löytyvät kuvat median käyttöön. Kuvaaja: Antti Tuomikoski.
Menneellä viikolla olen saanut viipyä Wilfred Ruprecht Bionin ajatusten kimpussa. Olen lukenut Timo Totron ja Harri Hyypän kirjaa ”Vailla muistia, vailla pyrkimyksiä…”, jossa nämä miehet tekevät psyko...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.