SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ruhtinas Ostrogskin diplomi Heikki Huttuselle

Säätiön puheenjohtaja, kansanedustja Eugeniusz Czykwin oikealla ja Heikki Huttusen vasemmalla puolella toimittaja Anna Radziukiewicz.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen sai vastaanottaa 19.8.2015 Puolan Grabarkan pyhiinvaelusjuhlan yhteydessä ruhtinas Konstantin Ostrogskin nimeä kantava tunnustuspalkinnon. Se myönnetään saman nimisen rahaston sääntöjen mukaan  ”ansioista ortodoksisen ajattelun, kulttuurin ja hengellisyyden kehittämisen alalla sekä toiminnasta kristittyjen ykseyden edistämiseksi”.

 

Palkinto on perustettu 1989, ja sama rahasto julkaisee Przegląd Prawosławny -lehteä, järjestää ortodoksiseen kulttuuriperintöön ja sen popularisoimiseen liittyviä näyttelyitä ja tapahtumia, julkaisee kirjallisuutta sekä organisoi ja koordinoi Itä-Euroopassa (mm. Valko-Venäjällä ja Moldovassa) avustusprojekteja, jotka liittyvät mm. koulutukseen, osuustoimintahankkeisiin, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.