SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous  Maailman pakolaispäivänä

Toivon ja armon Jumala,Pyhä Henkesi innoittaa meitä katsomaan itseämme ja omia tarpeitamme pidemmälle.
Inspiroi johtajia valitsemaan rauha väkivallan sijaan
ja etsimään sovintoa vihollisten kanssa.

Inspiroi kirkkoja kaikkialla maailmassa myötätuntoon sotien, luonnonkatastrofien ja  sorron uhreja kohtaan, ja täytä meidät toivolla rauhan tulevaisuudesta, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen kaikille.
Pyydämme tätä Jeesuksen Kristuksen, rauhan ruhtinaan ja maailman valon kautta,
joka elää ja hallitsee aina ja iankaikkisesti.
Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.