SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun puolesta -  YK:n päivän jumalanpalvelus Helsingissä

Ohjelmalehtisen kansikuva: Nuaa Kosminen.

YK:n päivän jumalanpalvelusta vietettiin torstaina 24.10.2019 klo 10 Helsingin tuomiokirkossa. Puhujavieras artikkelitoimittaja, rovasti ja rauhanturvaajien sotilaspappina Libanonissa työskennellyt Jussi Rytkönen saarnasi Paavalin sanoista roomalaiskirjeen kahdennessatoista luvussa (Room. 12:16-21):

 

Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita. Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on hyvää kaikkien silmissä. Jos on mahdollista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa. 

Älkää ottako oikeutta omiin käsiinne, rakkaat ystävät, vaan antakaa Jumalan osoittaa vihansa. Onhan kirjoitettu: »Minun on tuomio, minä maksan tekojen mukaan» – näin sanoo Herra. 

Edelleen sanotaan: »Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle ruokaa, jos hänellä on jano, anna juotavaa. Näin keräät tulisia hiiliä hänen päänsä päälle.» 

Älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä.

 

Rytkönen totesi väkivallattomuuden ja rauhanpyrkimysten olevan erittäin ajankohtasia rauhattomassa ajassamme. Rytkönen kehotti luottamaan YK:n rauhantyöhön, vaikka mikään inhimillinen toimija ei koskaan olekaan täydellinen pyrkimyksissään. Tarvitsemme rauhaa rakentavia toimijoita, ja myös yksittäisiä ihmisiä, jotka haluavat parempaa tulevaisuutta itselleen ja lapsilleen. Maailma joka valmistautuu sotaan, jotta sotia ei tarvittaisi, voisi käyttää aikansa paremmin.

 

Liturgina jumalanpalveluksessa toimi johtava kappalainen Maija Kuoppala. Musiikista vastasi kanttori Inka Kinnunen ja Lähde-kuoro Matti Turusen johdolla solisteinaan Jenny Liebkind, Burhan Hamdan ja Mouafak Barafi. Jumalanpalveluksen hengellisten laulujen ja virsien lisäksi kuultiin kryptan kahveilla kansanmusiikkia suomalaisesta, syyrialaisesta ja juutalaisesta perinteestä.

 

Monikielisen jumalanpalveluksen päätteeksi nautittiin kirkkokahveista ja musiikista tuomiokirkon kryptassa. YK:n päivän jumalanpalveluksen järjestivät Helsingin tuomiokirkkoseurakunta, Suomen YK-liitto ja Kristillinen Rauhanliike. Järjestäjien tervehdykset kirkkokahveille toivat Suomen YK-liiton toiminnanjohtaja Helena Laukko, rovasti Risto Pontela Suomen Kristillisestä Rauhanliikkeestä ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan johtava kappalainen Maija Kuoppala. Järjestäjiä haastatteli tuomiokirkkoseurakunnan kansainvälisen työn sihteeri Natasha Vaalgamaa.

 

24.10. on myös toinen ekumeeninen rukouspäivä eli Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä. Tasavallan presidentin rukouspäiväjulistus on verkkosivuillamme: Rukouspäiväjulistus
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.