SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukous rauhan ja turvaa etsivien puolesta

Maailmalta kantautuvien raskaiden uutisten keskellä rukoilemme rauhan, turvaa etsivien ja  kotoaan lähtemään pakotettujen puolesta:

Pyhä Jumala,
kiitos siitä, että olet luonut meidät jokaisen omaksi kuvaksesi.
Kiitos siitä, että sinun kuvinasi olemme mittaamattoman arvokkaita, jokainen meistä:
naiset ja miehet, tytöt ja pojat, vapaat ja vangitut, omasta tahdostaan paenneet ja vastoin tahtoaan pakoon pakotetut.

Anna meille rohkeutta edistää sinun rauhaasi. Puhua ja toimia sellaisen maailman puolesta, jossa toteutuvat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo.
 
Anna meille uskallusta purkaa sellaisia rakenteita, jotka alistavat ja vahingoittavat jo valmiiksi hauraassa asemassa olevia. Rohkaise heitä, jotka elävät pakolaisina ja vainottuina epävarmuuden ja epätoivon keskellä. 

Anna Pyhän Henkesi toimia myös päättäjiemme kautta, niin että riidan sijasta he etsisivät rauhaa, sodan sijasta sovintoa. Anna heille viisautta ja ymmärrystä sekä kykyä nähdä erilaisten mielipiteiden takana ihminen vihollisen tai vastapuolen sijaan.

Anna kaikille turvaa tarvitseville oikeat sanat, jotta heitä kuultaisiin silloin, kun he tarvitsevat apua. Varjele traumatisoituneita turvapaikanhakijoita ja siunaa heidän avustajiaan. Anna kirkoillesi ja seurakunnillesi
viisautta toimia oikein. Siunaa ja varjele meitä kaikkia. 

Anna Henkesi kuljettaa meitä elämässä lähemmäksi toisiamme ja sinua. Jätämme itsemme ja toinen toisemme Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan suojaan.
Aamen.

Rukoukset on poimittu Maailman pakolaispäivän rukouksista, kaikki nämä rukoukset löydät osoitteesta:


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.