SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2016 nostaa keskiöön ihmisarvon ja luomakunnan kunnioittamisen

 

Tasavallan presidentin 24.10.2015 antama vuoden 2016 rukouspäiväjulistus painottaa vuorovaikutusta koko ihmiskunnan ja luonnonympäristön kanssa. Sodat ja ilmastonmuutos ajavat ihmisiä kodeistaan ja ihmiskunta on peruskysymysten äärellä. Kristinuskosta ja reformaatiosta nouseva kunnioitus ihmisarvoa ja luomakuntaa kohtaan velvoittaa ja innoittaa meitä työhön lähimmäistemme ja maailmamme hyväksi.

 

Julistuksessa todetaan, että kristillinen perintö on kulttuurimme voimavara, joka muovaa yhteistä etiikkaamme. Se on yksi niistä tekijöistä, joiden avulla voimme suunnata yhteiskuntamme kehitystä, tuoda panoksemme eurooppalaiseen elämään ja löytää paikkamme maailmanlaajuisessa yhteisössä.

 

Tasavallan presidentti nostaa esille myös sen, vuoden 2016 adventtina alamme viettää reformaation merkkivuotta. Kristinusko on tullut maahamme sekä lännen että idän kirkkojen kautta. Se liittää meidät Euroopan kulttuurin molempiin valtavirtoihin. Nykyisin maamme henkiseen maisemaan kuuluvat myös muut kirkot, uskonnot ja elämännäkemykset.

 

Tekstissä todetaan niin ikään, että pohjoismainen hyvinvointivaltio pyrkii tarjoamaan hyvän elämän perusedellytykset kaikille jäsenilleen ja luo yhteiskunnallista eheyttä eri elämännäkemysten välille. Työn, luovuuden ja henkisen kasvun kautta se takaa yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja osallisuuden kaikille.

 

Tämä yhteinen hyvä on tärkein luonnonvaramme. Suomen ja ympäröivän maailman tilanne haastaa meitä kysymään itseltämme, toteutuvatko kristinuskon ja reformaation arvot siinä, kuinka toimimme lähimmäisinä, kansalaisina ja ihmiskunnan jäseninä.

 

Vuosisatainen perinne

 

Rukouspäiväjulistus on yli 400-vuotiaana perinteenä yksi valtionpään vanhimpia virkatehtäviä. Nykyisin tasavallan presidentti virkakautensa alussa päättää, jatkaako tätä käytäntöä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on päättänyt edeltäjänsä tavoin allekirjoittaa vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen. Presidentti Niinistö on henkilökohtaisesti hyväksynyt julistuksen tekstin, jonka SEN:n hallituksen asettama työryhmä on valmistellut. 

 

Vuoden 2016 rukouspäiväjulistus on allekirjoitettu toisena rukouspäivänä 24.10.2015.

 

Julistus toivotaan luettavan seurakunnissa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyi valtiolta kirkoille uuden perustuslain (2000) ja uskonnonvapauslain (2003) tultua voimaan.

 

Vuoden 2004 rukouspäiväjulistus oli ensimmäinen Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) valmistelema ja julistuksen allekirjoittaminen jäi tasavallan presidentin henkilökohtaisesti ratkaistavaksi.

 

Rukouspäivätyöryhmä


SEN:n hallituksen asettamaan työryhmään kuuluvat hiippakuntasihteeri Tomas Ray ja kirkkoherra Taina Manninen ev.lut. kirkosta. Ortodoksista kirkkoa edustaa Elena

Gorschkow-Saloranta ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa rehtori Taina Karhu. SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen on toiminut työryhmän sihteerinä.


Rukouspäiväjulistus 2016Böndagsplakat 2016


Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja (1. Piet .2:9). Vuoden 2016 adventtina alamme viettää reformaation merkkivuotta. Sen aikana muistamme Martti Lutherin 500 vuotta sitten alulle pa...
Utvald att förkunna Guds storverk (1 Pet. 2:9). Vid advent 2016 börjar vi fira reformationens märkesår. Då minns vi den förnyelse som Martin Luther påbörjade för 500 år sedan. Märkesåret p...
Kristittyjen ykseyden rukouspäivä
Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä
Böndagen för kristen enhet
Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.