SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2019

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 28.11.2018 antanut vuoden 2019 rukouspäiväjulistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä. Ekumeenisen rukousviikon teema Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia muistuttaa meitä suomalaisia kristillisistä arvoista ja niiden mukaan toimimisesta. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen ja luovat perustan kansakuntien hyvinvoinnille.


Rukouspäiväjulistus nostaa esille myös aikakautemme haasteita. Ihmiskunnan elämää uhkaavat ilmaston lämpeneminen ja epäsopu erilaisten ihmisryhmien välillä. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus suhteessa luomakuntaan vaikuttavat elintapojemme muutokseen. Samoin ne ehkäisevät epäoikeudenmukaisia rakenteita ja uhkakuvien syntymistä eri ihmisryhmien välille. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii kykyä erilaisten näkemysten kuulemiseen ja epäkohtien tunnistamiseen sekä rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden hengessä.

 

Oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen toimia oikein. Avoimuus ja rehellisyys auttavat näkemään ympäröivän todellisuuden keskellä ne ihmiset, jotka tarvitsevat tukeamme ja apuamme eniten.

 

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat oikeudenmukaisuutta ja rauhaa maailmaan, sovintoa ihmisten välille ja varjelusta koko luomakuntaan. Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden parantavaan yhteyteen ja yhteiseen kiitokseen.

 

Kahden rukouspäivän käytäntö

Vuosittain 18.1. vietetään Kristittyjen ykseyden rukouspäivää ja 24.10. vietetään Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää.

Rukouspäiväjulistus toivotaan luettavan seurakunnalle Kristittyjen ykseyden rukouspäivänä 18.1. tai sitä edeltävänä sunnuntaina.

 

 

 

Rukouspäiväjulistus 2019.pdf 

Böndagsplakat 2019.pdf
Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:11–20)
Kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18.1.2019
Rauhan,
ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä  24.10.2019

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.