SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2023 - Kristittyjen ykseyden rukouspäivä 18. tammikuuta

Tänään 18. tammikuuta 2023 vietetään Kristittyjen ykseyden ekumeenista rukouspäivää.

 Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 17.10.2022 antanut julistuksen kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2023. 

Rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että  elämme suurten katastrofien keskellä, jotka vaikuttavat Euroopassa, myös Suomessa.  Euroopan suuret pakolaisvirrat, koronapandemia, ilmastokriisi ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan ovat lisänneet epävarmuutta tulevaisuudesta. Ihmiset kokevat turvattomuutta ja huomaavat että ihminen ei voi kontrolloida kaikkia maailman tapahtumia.  Erilaiset kriisit haastavat yhteiskuntaamme ja tuovat mukanaan ilmiöitä, jotka voivat luoda vastakkainasettelua, vihapuhetta, epäluuloisuutta, rasismia ja eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välille.

 

Julistusteksti jatkuu: Jeesus antoi käskyn rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Lähimmäisyys koskee jokaista ihmistä, ei vain oman kansan tai oman uskonnon jäsentä; hyväksytään erilaiset ihmiset rodusta, ihonväristä, yhteiskunnallisesta asemasta, uskonnosta tai sukupuolesta riippumatta. Erityisesti pakolaiset, yksinäisyyden keskellä elävät, vanhukset, nuoret ja lapset tarvitsevat turvaa ja huolenpitoa. Jokainen ihminen on lähimmäisemme, kaikki kohtaamamme ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme. 

 

Rukouspäivät  18. tammikuuta ja 24. lokakuuta kutsuvat kristittyjä toivon kannustamina rukoilemaan ja toimimaan yhteisten asioiden puolesta.

 

Rukouspäiväjulistuksen sisältö ja  on valmisteltu yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Tasavallan presidentin kanslian kesken. SEN:n hallituksen asettamassa rukouspäivätyöryhmässä kuluvana vuonna evankelis-luterilaista kirkkoa edustivat kirkkoherra Taina Manninen ja hiippakuntasihteeri Tomas Ray, ortodoksista kirkkoa isä Mikael Sundqvist ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken toimi työryhmän sihteerinä.

 

Rukouspäiväjulistus sivuillamme. Lisätietoa .
Rukouspäiväjulistus suomeksi ja ruotsiksi pdf-tiedostona:

rukouspaivajulistus_2023_allekirjoitettu.pdf


bondagsplakat_2023_underskrift.pdf
Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2023


Tehkää hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta. (Jesaja 1:17)


Jokaisen ihmisen tulisi saada osakseen hyvää, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua. Vuoden 2023 rukousviikko muistuttaa meitä arvoista, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia ja rauhaa.  Jokainen ihminen on kallisarvoinen ja ainutlaatuinen luomus. Kun ihmisten välillä vallitsee tasa-arvo, oikeudenmukainen kohtelu ja rauha, se takaa hyvinvoinnin ei vain yhteiskunnalle vaan koko luomakunnalle. 

 

Elämme suurten katastrofien keskellä, jotka vaikuttavat Euroopassa, myös Suomessa.  Euroopan suuret pakolaisvirrat, koronapandemia, ilmastokriisi ja Venäjän sota Ukrainaa vastaan ovat lisänneet epävarmuutta tulevaisuudesta. Ihmiset kokevat turvattomuutta ja huomaavat että ihminen ei voi kontrolloida kaikkia maailman tapahtumia.  Erilaiset kriisit haastavat yhteiskuntaamme ja tuovat mukanaan ilmiöitä, jotka voivat luoda vastakkainasettelua, vihapuhetta, epäluuloisuutta, rasismia ja eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välille. 

 

Tässä ajassa meidän on hyvä muistaa, että opetus hyvän tekemisestä ja oikeudenmukaisuuden toteutumisesta kuuluu kaikille. Se rohkaisee tavoittelemaan oikeudenmukaisuutta, sovintoa, rauhaa sekä vahvistamaan yhteisöllisyyttä.

 
Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18.  tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24.  lokakuuta muistuttavat meitä lähimmäisenrakkaudesta turvattomassa asemassa olevia kohtaan.

 

Jokainen ihminen on tasa-arvoinen. Jokainen voi omalta osaltaan toteuttaa oikeudenmukaisuutta, torjua rasismia ja syrjintää, edistää tasa-arvoa, tehdä hyvää ja osoittaa vieraanvaraisuutta muukalaisia kohtaan omassa lähiympäristössään. 

 

Jeesus antoi käskyn rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään. Lähimmäisyys koskee jokaista ihmistä, ei vain oman kansan tai oman uskonnon jäsentä; hyväksytään erilaiset ihmiset rodusta, ihonväristä, yhteiskunnallisesta asemasta, uskonnosta tai sukupuolesta riippumatta. Erityisesti pakolaiset, yksinäisyyden keskellä elävät, vanhukset, nuoret ja lapset tarvitsevat turvaa ja huolenpitoa. Jokainen ihminen on lähimmäisemme, kaikki kohtaamamme ihmiset ovat sisariamme ja veljiämme.

 

Rukouspäivinä kirkot yhtyvät yhteiseen rukoukseen rauhan, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja sovinnon puolesta.

 

17.10.2022

 

Sauli Niinistö

Tasavallan presidentti 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.