SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukousviikko 2019: Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia

Tärkeät aiheet ja tehtävät kutsuvat meitä yhteiseen rukoukseen tammikuussa 2019, kun vietämme kristittyjen ykseyden ekumeenista rukousviikkoa. Ekumeenisen rukousviikon teema "Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia" haastaa meistä jokaisen. Aihe perustuu 5. Mooseksen kirjan ohjeisiin tuomarien velvollisuuksista. Tuomarien tehtävä on etsiä totuutta ja oikeudenmukaisuutta – mutta se on myös jokaisen kristityn tehtävä.


Rukouspäivän Vanhan testamentin teksti Jesajan kirjasta puhuu totuuden tuntemisen Hengestä, joka auttaa näkemään oikein sekä itsemme että lähimmäisemme. Totuuden tuntemisen Henki ohjaa oikeudenmukaisuuteen ja sovintoon.

 

Rukousviikon teeman on valinnut indonesialainen työryhmä. Indonesia on maantieteellisesti meistä kaukana, mutta sikäläisten ihmisten ongelmat ovat meitä lähellä. Yksityisten ihmisten ja kristillisten kirkkojen vaikeudet ovat hyvin samankaltaisia maantieteellisistä ja kulttuurisista syistä riippumatta. Itsekkyys, epäoikeudenmukaisuus ja eriarvoisuus ovat tuttuja ongelmia myös länsieurooppalaisessa kristillisyydessä. 

 

Rukousviikkoa ja sen aineistoa valmistellut indonesialainen työryhmä on kiinnittänyt huomiota siihen vääristyneisyyteen, jossa epäoikeudenmukaisuus loitontaa ihmisiä ja kirkkoja toisistaan. Ekumeeninen rukousviikko kutsuu kristittyjä toisenlaiseen liikkeeseen, jossa keskinäinen kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus ja sovinto ovat keskeisiä vaikuttimia.

 

Ekumeenista rukousviikkoa vietetään vuosittain kaikkialla maailmassa 18.–25. tammikuuta. Rukousjakso on kahdeksan päivän mittainen ja sitä kutsutaan myös rukousoktaaviksi. Rukousjakson aloittaa 18. tammikuuta Kristittyjen ykseyden rukouspäivä. Kristittyjen ykseyden rukousviikkoa varten tuotettu aineisto yhdistää eri puolilla maailmaa elävät kristityt pohtimaan saman aihepiirin kysymyksiä ja rukoilemaan samoihin haasteisiin liittyvien asioiden ja ihmisten puolesta. Rukoillessamme ykseyden puolesta liitymme rukoilevien kristittyjen ketjuun maapallon ympäri. Teemaltaan aineisto sopii myös Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivän viettoon 24. lokakuuta.

 

Kristillisten kirkkojen hajaannus jatkuu yhä eikä sovinto tai rauha leimaa erilaisten kristittyjen elämää kaikissa maissa tai olosuhteissa. Näemme kuitenkin myös monia merkkejä ykseydestä ja kaipuusta siihen. Rukouksemme ykseyden puolesta saa leimansa toivosta ja ilosta niiden monien asioiden takia, jotka tekevät meistä veljiä ja sisaria Kristuksessa.

 

Rukouksessa katseemme kääntyvät näkemään sen maailman todellisuuden, jossa elämme ja ne ihmiset, jotka elävät väkivallan ja riitojen, sodan, vainojen ja terrorismin ahdistamina. Katseemme kääntyvät kuitenkin ennen kaikkea Jumalan puoleen, joka on totuuden, oikeudenmukaisuuden ja armon Jumala. Rukousviikolla rukoilemme rauhan, sovinnon ja ykseyden puolesta ja tahdomme toteuttaa omalta osaltamme Kristuksen ylimmäispapillista rukousta, ”että he kaikki yhtä olisivat” (Joh. 17:21).

 

Siunattua ekumeenista rukousviikkoa toivottaen

Toimituskunta

 

Englanninkielinen alkuteksti:

Erityiset kiitokset , ja aineistotyöryhmälle.

 

Suomennos: Mika K.T. Pajunen

Toimittajat: Mari-Anna Auvinen, Veijo Koivula, Suvi-Tuulia Vaara


11 Tulkaa kaikkiHerran, Jumalanne eteen, niin te kuin teidän poikanne ja tyttärenne, orjanne ja orjattarenne sekä keskuudessanne asuvat leeviläiset, muukalaiset, orvot jalesket, ja iloitkaa kaikki sii...
Joka vuosi kristityt eri puolilla maailmaa kokoontuvat rukoilemaan kristittyjen ykseyden kasvamisen puolesta. Toimimme näin maailmassa jossa korruptio, ahneus ja epäoikeudenmukaisuus synnyttävät eriar...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko on kahdeksan päivän mittainen. Tarjoamme rukousviikon jokaiselle päivälle raamatuntekstit, mietiskelyn ja rukouksen.
Tämä jumalanpalvelus korostaa sitä, kuinka tärkeää on, ettemme vain puhu ykseydestä, oikeudenmukaisuudesta ja laupeudenteoista, vaan siirrymme toimintaan ja konkreettisiin sitoumuksiin

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.