SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ruudi Leinusta ja Virpi Paulantoa kiitettiin hyvästä yhteistyöstä

SEN:n 1.11. aloittava pääsihteeri, vasemmalla ja oikealla SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen sekä puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo onnittelivat Ruudia ja Virpiä. Kuvan oton aikana lauletaan Monia vuosia.

Viron kirkkojen neuvoston pääsihteeri Ruudi Leinusta, joka on täyttänyt keväällä 70 vuotta, muistetiin ekumenia-viirillä ja kiitoksilla Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksessa Porissa 26.10.2015. Myös SEN:n Ketkosihteeri, diakoni Virpi Paulantoa kiitettiin hänen opinnäytetyönsä johdosta. Virpi Paulanto on Diakonia-ammattikorkeakoulun ylemmän AMK-tutkinnon päättötyönä tehnyt tutkimuksen: Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelma "Ketko" ekumeenisen kasvatuksen välineenä.

Kokousväki yhtyi rukouslauluun: Monia armorikkaita vuosia Ruudia ja Virpiä onnitellen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.