SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Saksalainen ekumeeninen työryhmä vierailulla Suomessa

Kuvassa arkkipiispan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä, pääsihteeri Anna-Mari Auvinen, pastori Teemu Toivonen, pastori Senta Zürn ja työryhmän puheenjohtaja, Würtembergin pedagogis-teologisen keskuksen johtaja Stefan Hermann.Kuva: Ev.-lut. kirkkohallituksen ulkoasian osasto.

Protestanttien ja ortodoksien välinen ekumeeninen työryhmä Württembergistä vieraili SEN:ssa 15.5.2018 aamutuimaan. Työryhmän matkanjohtajana toimii pastori Senta Zürn Württembergin evankelis-luterilaisesta seurakunnasta. Ryhmä on Suomessa tutustumassa ortodoksiseen ja luterilaiseen dialogiin ja ortodoksisen kirkon arkeen Suomessa.


Ekumeenisen työryhmän jäseniä on mukana  Saksan evankelisen kirkon ja ortodoksien välisessä dialogissa sekä myös kansainvälisessä luterilaisten ja ortodoksien välisessä teologisessa dialogissa.  45-henkisestä työryhmästä on Suomen-vierailulla mukana kymmenen henkeä.

 

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen kertoi tapaamisen aluksi SEN:n historiasta ja nykytoiminnasta. Tapaamisen teologisena teemana oli  seka-avioliitto ja perhetyö. Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä alusti ortodoksisesta kanonisesta oikeudesta avioliittokysymyksissä. Monikulttuurisen työn pastori Teemu Toivonen kertoi Helsingin ortodoksisen seurakunnan käytännöistä perhetyössä.

 

Yhtä mieltä pöydän ympärillä oltiin siitä, että kirkkojen on tärkeää tuntea toistensa teologia ja tavat, jotta väärinymmärryksiltä voidaan välttyä avioliittoon ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Kirkkojen yhteinen tehtävä on tukea perheitä parhaalla mahdollisella tavalla. Nykyiset korkeat avioerotilastot osoittavat, että työtä on runsaasti.

 

Saksalaisten opintomatka on alkanut Joensuusta ja Helsingissä seuraavina kohteina ovat luterilaisen kirkkohallituksen ulkoasian osasto, Helsingin ortodoksinen seurakunta, Uspenskin katedraali ja kulttuurikeskus Sofia. 

 

SEN:n puolesta ekumeenisen avioliiton teemaa tullaan käsittelemään 5. lokakuuta 2018 Joensuussa järjestettävässä Paikallisekumeenisessa foorumissa. SEN:n vuonna 1995 julkaisema Ekumeeninen perhekirja ja ovat edelleen ajankohtaisia, ja on tärkeää käydä paikallistason ekumeenista keskustelua tämän ajan haasteista.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.