SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sata vuotta ekumeniaa - SEN:n juhlajumalanpalvelus

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlajumalanpalvelukseen kokoonnuttiin Helsingin tuomiokirkkon sunnuntaina 15.10.2017. Ev.-lut. kirkon kirkkovuoden aiheena oli Rakkauden kaksoiskäsky. Jumalanpalveluksen raamatuntekstit olivat tämän pyhän tekstejä. Toimittajina oli SEN:n jäsenkirkkojen edustajia, myös musiikki ilmensi kristillisen kirkon monia perinteitä. 

 

Saarnassaan arkkipiispa Kari Mäkinen totesi muun muassa: Se mikä meitä syvimmin yhdistää, ei ole yhteinen uskonymmärrys, ei yhteinen rakkauden työ. Syvimmin meitä yhdistää suostuminen rakkauden tarvitsijoiksi ja vastaanottajiksi. Siksi tulemme yhdessä Jumalan eteen.

  

Jumalanpalvelus alkoi prosessiolla, jossa toimittajat saapuvat kirkkoon. Ristiä kantoi ylidiakoni Juha Lampinen, kynttilöitä veli Gabriel Salmela ja Katariina Väisänen. Vieraanvaraisuuden ikonia kantoi Sirpa-Maija Vuorinen ja evankeliumikirjaa Perry Johansson.

 

Seurakunnan toivottivat tervetulleiksi pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ja pastori Jan Edström.

Kulkuemusiikkina oli Horatio Parker: Magnificat in E, urkurina Inka Kinnunen. Akateeminen Laulu lauloi johtajanaan Teemu Tommola. Kanttorina oli tuomiokirkkoseurakunnan kanttori Harri Viitanen.

 

Liturgina toimi tuomiokirkkoseurakunnan pappi Anna-Maija Viljanen-Pihkala. Synnintunnustus-osiossa avustivat veli Gabriel Salmela (kat.), kirkkoherra Tuomas Mäkipää (angl.) ja Talvikki Ahonen (ort.).

 

Armovakuutuksen jälkeen Helsingin ortodoksisen seurakunnan Pyhän Andreaan nuorisokuoro lauloi Joakim Pietarisen johdolla Psalmista 104 kreikkalaisella sävelmällä, sov. Elia Pietarinen:

Kiitä, sieluni, Herraa! Kiitetty olet sinä, Herra! Herra, minun Jumalani, sinä olet ihmeellisesti suuri. Kiitetty olet sinä, Herra! Kunniaan ja suureen kauneuteen olet sinä puettu. Herra, ihmeelliset ovat tekosi! Sinä olet kaikki taitavasti luonut. Kunnia olkoon sinulle, Herra, joka kaikki olet luonut! 


Päivän rukouksen luki piispa Teemu Sippo SCJ (kat.). Raamatun sanaa 5. Mooseksen kirja 10:sta luvusta luki koululainen Ilma Ormio. Vastausmusiikkina kuultiin Pelastusarmeijan Temppelin soittokunnan soittamana Jumala ompi linnamme, sanat Martti Luther, sovitus Georg Twitche.

 

Adventtikirkon Aune Greggas luki toisen lukukappaleen, joka oli 1. Johanneksen kirjeen toisesta luvusta.

Ekumeenisista yhteyksistä tuttuun virteen Ei itää, eikä länttäkään seurakunta yhtyi voimallisesti.

 

Päivän evankeliumiteksti oli Markuksen evankeliumi 12:28-34 ja sen luki arkkipiispa Leo.

 

Saarnaajana oli SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen. Hän totesi saarnassaan muun muassa seuraavaa:

Me kirkkoina ja kristittyinä emme kuitenkaan ole täällä vain toisiamme varten ja keskinäistä yhteyttä varten vaan maailman elämää varten. Ekumeenisen liikkeen vuosista on ollut myös julma vuosisata. Kaksi maailmansotaa, mittaamaton määrä inhimillistä kärsimystä, toivottomuutta ja rikkonaisuutta. Sen keskellä kirkot ja kristityt ovat havahtuneet: nyt ei riitä Jumalan rakkaudesta puhuminen, nyt on toimittava yhdessä rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta, jotta rakkauden kaksoiskäsky ei jauhautuisi tyhjäksi tämän maailman valtojen kovien lakien alla.


Saarnan jälkeen yhdyttiin uskontunnustusvirteen 171. Yhteisessä esirukouksessa rukoilivat Esko Matikainen (SHK), Soile Salorinne (met.) ja Katariina Väisänen (lut.). Rukousosioiden välissä kuorot johdattivat seurakunnan laulamaan Laudate omnes gentes, laudate dominum.


Esirukouksissa rukoilimme näiden asioiden puolesta:

Herramme Jeesus Kristus! Sinä sanoit perustavasi seurakuntasi niin, että tuonelan portit, pahan valta, ei sitä voita. Rukoilemme varjelusta kirkollesi siellä, missä sitä uhkaavat pahuuden voimat ja väkivalta. Rukoilemme varjelusta kirkollesi myös siellä, missä sitä uhkaavat yltäkylläisyys ja huoleton elämä. Haluamme toteuttaa käskyäsi mennä kaikkialle ja julistaa ilosanomaa kaikille, eikä antamasi tehtävä ei ole vielä loppuun suoritettu. Kosketa, Jumalan Henki, seurakuntaasi, että olemme edelleen valmiita lähtemään ja lähettämään. Rohkaise, Jumalan Henki, jokaista lähetystyöntekijää omalla paikallaan. Valaise, Jumalan Henki, ne sydämet, jotka sinun Sanasi kutsuu pimeydestä valoon.


Hyvä Jumala, tulemme sinun eteesi pyytäen armahdusta, runsasta siunausta, ja johdatusta kansallemme. Valon ja totuuden Jumala, sinä olet johtanut meitä valitsemaan Suomen kansalle ja maallemme hyviä johtajia.


Me tahdomme siunata heitä, rukoilla heille viisautta, ja oikeudenmukaista päätöksentekokykyä. Siunaa siis parhaalla mahdollisella siunauksella presidenttiämme puolisoineen, hallitusta ja eduskuntaa. Anna heille, se mitä he tarvitsevat, ollakseen esimerkillisiä arvojohtajia, johtajia, jotka kiittävät sinua ja rakastavat lähimmäistään niin kuin itseään.


Me kiitämme sinua upeasta maastamme ja toinen toisistamme. Ole sinä kanssamme ja johda meitä sinun tuntemiseen ja sinun johdossasi elämiseen.


Herra Jeesus Kristus, tahdomme siunata myös maailman eri kansojen johtajia ja pyytää, että armahdat ja pyhität ihmiskuntaa, sytytät eläviä liekkejä, vahvoja oikeudenmukaisia johtajia, sillä sellaisia maailma tarvitsee. Sinulle Pyhä rakastava ja ristin armolla armahtava Jumala, me annamme kiitoksen, kunnian ja ylistyksen!


Rakas Jumala, Herramme Jeesus Kristus, sinä tunnet inhimillisen kärsimyksen ja puutteen läpikotaisin.

Siunaa lapsia ja vanhuksia, sairaita ja yksinäisiä. Kulje vankien, kodistaan paenneiden ja köyhien kanssa. Auta meitä näkemään sinun kasvosi kaikissa, joiden avuttomuutta kavahdamme.

 

Tuomme tänään eteesi ne naiset ja tytöt, jotka kohtaavat syrjintää ja väkivaltaa sukupuolensa vuoksi.

Vi ber att du ska ge dem en framtid och ett hopp.  Låt förtryckarna avstå från våldet och istället lära känna din kärlek. Öppna våra ögon till att se vår egen skuld när vi använder våld för att tysta de svagas röst.

Auta meitä tunnistamaan ja purkamaan alistavia rakenteita Suomessa ja koko maailmassa.

 

Ole mukana lähestyvällä Ekumeenisella vastuuviikolla. Rohkaise seurakuntia, kouluja ja muita yhteisöjä vahvistamaan niiden tyttöjen ja naisten osallisuutta, jotka eivät tule kuulluiksi omalla äänellään. Siunaa tänään kannettava uhrilahja Vastuuviikon hyväksi ja siunaa yhteinen työmme oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

 

Ylistysvirren ja yhteisen Herran rukouksen jälkeen seurakunta sai siunauksen. Kirkkoherra

Tuomas Mäkipää (angl.), kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen (vap.), pastori Jan Edström (bapt.), piispa Teemu Sippo (kat.), arkkipiispa Leo (ort.) ja arkkipiispa Kari Mäkinen (lut.) siunasivat seurakunnan.

 

Ylidiakoni Juha Lampinen johdatti rukoukseen: Anna Herra armoa, siunausta, elämää, rauhaa, terveyttä ja kaikessa oikeaa menestystä juhlaansa viettävälle Suomen ekumeeniselle neuvostolle, sen jäsenille, yhteistyökumppaneille, luottamus- ja toimihenkilöille sekä koko ekumeeniselle liikkeelle ja suo heille kaikille monia armorikkaita vuosia!

 

Pyhän Andreaan kuoro johdatti rukouslauluun Monia vuosia, monia armorikkaita vuosia. Många år, många nåderika år.

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen lähetti seurakunnan: Lähtekää rauhassa. Olkaa rohkeat, pitäkää hyvästä kiinni, älkää vastatko pahaan pahalla. Rohkaiskaa arkoja, tukekaa heikkoja, auttakaa sorrettuja, kunnioittakaa kaikkia ihmisiä. Rakastakaa ja palvelkaa Herraa Pyhän Hengen voimassa iloiten.

 

Päätösmusiikkina kuultiin Eugène Gigout: Toccata.

 

Jumalanpalveluksen jälkeen seurakunta kokoontui kirkkokahville tuomiokirkon kryptaan.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

Kuvat: Jukka Granström


Kokonainen vuosisata. Sadan vuoden matka on tuonut meidät tähän. Varovaisesta, tunnustelevasta alusta on kasvanut tällainen suomalaisen ekumenian yhteinen juhla, eri kristillisten perinteiden rikas lä...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.