SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumeeninen foorumi

Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) on ekumeenisten toimijoiden ja ekumeniasta kiinnostuneiden vuosittainen kokoontuminen. Se kokoaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston henkilökunnan ja eri puolilla Suomea toimivat ekumeenisesti aktiiviset henkilöt päiväksi saman katon alle. Päivän aikana jaetaan kokemuksia, opitaan uutta ja kerrataan vanhaa. SEN:n Paikallisen ekumenian jaosto on vuodesta 2003 alkaen vuosittain kutsunut foorumin kokoon. Kohtaamiset ovat olleet monella tapaa antoisia, avartavia ja ravitsevia. Se, mikä on paikallista, on todellista, näin voidaan Pafon merkitys tiivistää.


Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Espoossa perjantaina 27.9.2019. Tämän vuotisen foorumin teemana oli uusien seurakuntalaisten toivottaminen tervetulleeksi seurakunnissa ja paikallisekumeenis...
Perinteinen paikallisekumeeninen foorumi kokosi ekumenian ystävät Joensuuhun 5.10.2018. Tällä kertaa foorumin teemana oli ekumeeninen avioliitto, jota tarkasteltiin asiantuntijoiden alustus...
Viidennentoista kerran kokoonnuttiin Paikallisekumeeniseen foorumiin ja tällä kertaa Lohjalle 6.10.2017. Foorumilla on jonkinlainen historia takanaan, mutta kokoontuminen hartauteen Pyhän Laurin kirkk...
Mitä on meidän aikamme kristillinen vieraanvaraisuus, erityisesti kun
luoksemme pyrkii pakolaisia? Entä millaiselta näyttää koulu, jossa asuu
viisaus, eikä stressi ja kuka keksikään ekumenian? N...
Aurinkoisena syyspäivänä, perjantaina 9.10. kokoontui Järvenpäähän
kolmastoista Paikallisekumeeninen foorumi. Kokoontumisen paikkoina olivat ev.-lut.
kirkko ja seurakuntasali, vapaaseurakunta Ar...
Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas. Osuvampaa laulua on vaikea kuvitella kuluvan vuoden
syyskuun 12. päivään. Paikallisekumeeninen foorumi kokoontui Turun
tuomiokirkkoon aloittamaan kau...
Paikallisekumeeninen foorumi kokoontui Hämeenlinnassa 20.9.2013. Pafo oli koolla yhdettätoista kertaa. Nelisenkymmentä ekumeniasta kiinnostunutta henkilöä eri puolilta Suomea kokoontui Poltinahon s...
Paikallisekumeeninen foorumi kokoontui kymmenettä kertaa 24.9. ja paikkana oli Jyväskylä. Runsaat kolmekymmentä ekumeenista toimijaa oli eri puolilta Suomea saapunut yhteiseen kokoontumiseen. S...
Kristinuskon yhteisöllisyys perustuu Jumalan
kolmiyhteyteen. Kolminaisuusoppi on kristinuskon perusopinkappale ja kirkon
peruskivi. Siitä myös seuraa, ettei keskinäinen yhteys ole mikään vapaaeh...
Aamuhartauteen kokoonnuttiin Forssan kauniiseen punatiilikirkkoon, joka sijaitsee sananmukaisesti keskellä kylää. Kirkkopuiston ruskan värittämät vanhat puut kylpivät auringonvalossa. Mieleen tulvivat...
Nykyajan ilmaisulla ikonista voidaan sanoa, että se on hengellinen kestokulutushyödyke, rukouksen apuväline, jota ilman voidaan rukoilla, mutta se edesauttaa rukoilemista, totesi piispa Arseni ortodok...
Vuoden 2008 Paikallisekumeeninen foorumi pidettiin 22.9. Riihimäellä. Kokoontumisen teemana oli Yhteisen todistamisen mahdollisuudet. Foorumiin oli kokoontunut kolmisenkymmentä paikallisekumeenista to...
Viides Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoontui Vantaalla 24. syyskuuta. Vantaan seurakuntayhtymän tiloihin Tikkurilaan oli saapunut runsaat 30 edustajaa paikallisista ekumeenisista toimikunnista...
Paikallisekumeeninen foorumi eli Pafo kokoontui Mikkelissä 27.9. Kyseessä oli tämän melko uuden perinteen neljäs tapahtuma. Kaikkien aikojen ensimmäinen Pafo pidettiin kolme vuotta sitten Helsingissä...
Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) kokoontui 1.11. Espoossa. Pafo kokoaa yhteen paikallisekumeenisia toimijoita eri puolilta Suomea. Päivän aikana vierailtiin Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa, h...
Paikallisekumeeninen foorumi kutsuttiin koolle toista kertaa ja se kokosi runsaat kolmekymmentä ekumeenisesti aktiivista paikallista toimijaa eri puolilta Suomea Turkuun. Foorumi kokoontui Turun ortod...
Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin 3.10. 2003 Helsingin Ortodoksisen seurakunnan tiloissa. Paikalle oli kutsuttu ekumeenisia toimijoita eri puolilta Suomea. Tilaisuus oli avoin kaikille paikal...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.